Aaltjes, een groeiende bedreiging in lelie

De lelieteelt wordt geconfronteerd met heel wat uitdagingen, waaronder aaltjes. De aanwezigheid van deze microscopisch kleine wormpjes kan heel wat schade veroorzaken met verminderde opbrengst en kwaliteisverlies tot gevolg. De meest voorkomende aaltjes in de lelieteelt zijn wortellesieaaltjes (Pratylenchus spp.) en stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci). 

Voor de beheersing van aaltjes is preventie het belangrijkste wapen. Denk hierbij aan vruchtwisseling, teelt van tagetes, goede onkruidbestrijding, hygiëne, controle plantgoed etc. Op sommige percelen zijn aanvullende maatregen nodig.  

NEMguard DE als duurzame oplossing voor de lelieteelt 
Een veelbelovende en milieuvriendelijke oplossing die recentelijk aan populariteit wint, is het gebruik van knoflookextract. Het zijn de polysulfiden afkomstig uit knoflook die de aaltjes afdoden. NEMguard DE bevat een hoog gehalte aan polysulfide en onderscheid zich hiermee van andere knoflookextracten in de markt.  

Aaltjesonderzoek 2022 
Onderzoek uit 2022 heeft aangetoond dat toepassen van NEMguard DE tijdens het seizoen een positief effect heeft op de wortelkwaliteit en het aantal Pratylencus aaltjes reduceert. Het toepassen van Nemathorin voor het planten, gevolgd door een toepassing van NEMguard DE later in het seizoen bleek een veelbelovende oplossing (zie ook onderstaande grafiek).  

Afb.1. Bestrijding Pratylenchus penetrans in lelie

In het onderzoek werd Nemathorin toegepast voor het planten. NEMguard DE werd toegepast 1 week na het koppen. Na toepassing werd er beregend. De beginbesmetting was gemiddeld 420 P. penetrans per 100 ml grond. Voor bepaling van de eindbesmetting is van ieder plot een wortelmonster van 20 gram genomen en geanalyseerd op nematoden.

Advies:  

  • Basisbehandeling tegen aaltjes bij planten aanvullen met 40 kg/ha NEMguard DE na koppen.
  • Direct na toepassing het granulaat inregenen met 20 mm water 

 Meer over NEMguard DE >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Ontvang nieuws en tips voor een gezond gewas

Print Friendly, PDF & Email