Powerfogger TB60 Dubbel

Ruimtebehandeling vergroot raakkans en brengt minder vocht in de kas 

Ed Gerrits: “LVM of fogger laat BotaniGard nóg beter werken”  

Voor plaagbeheersing in vrucht- en sierteeltgewassen is een systeemaanpak met biologische bestrijders en Biorationals (groene middelen) noodzakelijk. Met BotaniGard aan de basis krijgen wittevlieg, trips en schadelijke wantsen al veel minder kans. In plaats van gewasbespuitingen kunnen telers een gewasbehandeling met een LVM of Fog overwegenoverwegen. Een fogger of LVM zorgt namelijk voor een betere indringing in het gewas, brengt minder vocht in de kas en bespaart arbeid, stellen experts.

De werking van BotaniGard berust op de natuurlijke, insecten-parasitaire bodemschimmel Beauveria bassiana, stam GHA. Sporen van deze schimmel komen via de spuitvloeistof of spuitnevel terecht op het insect (ei, larve/nimf, volwassenen) en kiemen ter plekke. De kiembuis boort zich in het insect, waar de schimmel zich verder ontwikkelt. De ontwikkeling en activiteit van geïnfecteerde insecten stagneert en zij sterven doorgaans binnen 5 tot 7 dagen. De biorational is beschikbaar in twee formuleringen: BotaniGard vloeibaar voor de chrysantenteelt en BotaniGard WP voor de overige teelten. 

Geknipt voor ruimtebehandeling 
“Een hoge relatieve luchtvochtigheid (RV) speelt een rol bij de werking van BotaniGard echter hoeven telers zich hier minder druk om te maken dan ze wellicht doen” zegt technisch adviseur glastuinbouw Aron Boerefijn namens Certis Belchim. “Het plaaginsect bevindt zich in veel gevallen op de plant, en hier is door het microklimaat de RV vrijwel altijd hoger. Bij een lage RV van de kasomgeving van bijvoorbeeld 60% kan de RV rond het blad en plaag soms wel 90% zijn, en dit is ruim voldoende voor een goede werking van BotaniGard. Veel belangrijker is de temperatuur. De sporen kiemen goed tussen 15 en 35 ºC, met een optimum rond de 25ºC”.  “Daarmee is dit middel geknipt voor toepassing via ruimtebehandeling. Dat biedt meerdere voordelen ten opzichte van een gewasbespuiting”, stelt accountmanager Ed Gerrits van Frans Veugen Bedrijfshygiëne uit Nederweert. Het bedrijf is marktleider in vernevelapparatuur voor de land- en tuinbouw. 

Afb.1. Ed Gerrits, accountmanager bij Frans Veugen Bedrijfshygiëne uit Nederweert

Betere indringing  
Vernevelapparatuur produceert een veel fijnere druppel (mist) dan gewone spuitapparatuur. Deze dringt gemakkelijker en dieper door in het gewas. “Dit vergroot de kans dat insecten in contact komen met het middel en dat is voor contactmiddelen zoals BotaniGard essentieel”, zegt technisch adviseur glastuinbouw Aron Boerefijn namens leverancier Certis Belchim. “Proeven in de chrysantenteelt hebben aangetoond dat het middel daardoor minstens net zo goed werkt. In vruchtgroenten zal dat niet anders zijn.” 

Minder vocht, minder middel  
De gewasbeschermingsspecialist merkt op dat er bovendien veel minder spuitvloeistof nodig is om een goede gewas- en plaagbedekking te realiseren. Voor LVM of foggen volstaat 40-50 liter per hectare, terwijl je voor een gewasbespuiting minimaal 500 liter nodig hebt. Aangezien de dosering van het middel in beide gevallen gelijk is, vraagt een gewasbespuiting minstens tien keer zoveel water.  “Minder vocht in de kas brengen betekent bovendien dat het gewas beter blijft groeien, dat het klimaat gelijkmatiger blijft én dat je minder vocht uit de kas hoeft af te voeren”, zegt Boerefijn. “Vocht afvoeren kost altijd energie, dus ook geld. Een ruimtebehandeling werkt zeer kostenbesparend, zeker wanneer je dat wekelijks doet.” 

Meerdere opties 
Het vernevelen van BotaniGard in vruchtgroenten kan volgens Gerrits op drie manieren: via elektrische koudverneveling (LVM) zonder perslucht (Powerfogger TB60 Dubbel), via LVM met perslucht (Powerfogger P60) en via heetverneveling met een benzine-aangedreven Pulsfogger. “Het voordeel van LVM is dat je er niet bij hoeft te blijven. Je zet het apparaat op het middenpad en zet hem aan, waarna de behandeling volautomatisch wordt uitgevoerd. Omdat de meeste groentebedrijven geen persluchtleidingen in de kassen hebben, is de Powerfogger TB60 Dubbel hier de meest toegepaste techniek. Ondersteuning door ventilatoren is dan wel wenselijk. Waar die ontbreken, is pulsfoggen wellicht een betere keuze.” 

Terugkoelsysteem 
Heetverneveling met een straalmotor – want zo werkt een pulsfog – klinkt misschien onheilspellend, gegeven de temperatuurlimiet van 46 °C voor werkzame sporen. “Ja, die vrees wordt vaak uitgesproken”, lacht Gerrits. “Ik kan telers echter geruststellen. Al onze pulsfoggers zijn voorzien van twee vloeistofleidingen. De eerste bevat het water waarmee de luchtstroom wordt teruggekoeld tot zo’n 40 °C. Een stukje verderop, buiten bereik van de verbrandingsvlam, wordt via de tweede leiding de spuitvloeistof ingebracht. Onze apparatuur is volkomen veilig voor biologische middelen en dat geldt in principe voor alle apparatuur die op dit principe berust. Zo’n terugkoelvoorziening is wel een vereiste, dus let daarop bij de aanschaf van apparatuur. Men moet ook beseffen dat een pulsfog altijd bediend moet worden; de toepasser blijft tijdens de behandeling in de teeltruimte. Bij BotaniGard is dat geen bezwaar.” 

Gebruiksgemak 
Last but not least wijst de accountmanager op het enorme gemak van ruimtebehandelingen. De behandelingsduur is beduidend korter dan een gewasbespuiting en er is meer vrijheid om het juiste toepassingsmoment te kiezen. “Nadelen zijn er eigenlijk niet. Mijn verwachting is dan ook dat telers die al over vernevelingsapparatuur beschikken, BotaniGard in het nieuwe seizoen daar op grotere schaal mee zullen toepassen. Wie dergelijke apparatuur nog niet heeft of met vragen zit, kan altijd bij ons terecht.” 

Toepassingsadvies 
Start de toepassing gelijktijdig met het uitzetten van de eerste natuurlijke vijanden en pas de juiste dosering toe. Voor BotaniGard is dit 1,5 l/ha en voor BotaniGard WP 0,75 kg/ha. Belangrijk is om altijd een draagstof toe te voegen. Pas toe in blokbehandeling met een interval van 7 dagen, bij toenemende druk kan het interval worden verkort naar 5 dagen.  Aron Boerefijn: “Anders dan de chemische middelen uit het verleden, dienen groene middelen zoals BotaniGard frequent te worden ingezet om blijvend effect te sorteren. Dat geldt in het bijzonder wanneer biologische bestrijders nog in hun opbouwfase verkeren. BotaniGard is volkomen veilig voor nuttige insecten en kan al vroeg in de teelt een plaats krijgen in het systeem. Op basis van effectiviteit, kosten en praktische overwegingen licht de keuze voor ruimtebehandeling voor de hand. Ook ik verwacht dus dat telers daar snel toe overgaan.” 

Bekijk voor de overige toepassingsvoorwaarden de video van BotaniGard>>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email