Atilla tegen perenbladvlo en zwarte peren (roetdauw)

Ondanks de wisselende weersomstandigheden in het voorjaar is de druk van de 2e generatie perenbladvlo opnieuw erg hoog. De situatie verschilt echter sterk per boomgaard. In veel percelen komt de ondersteuning door natuurlijke vijanden goed op gang. Toch zal er in diverse percelen alert gereageerd moeten worden om plak/roetdauw te voorkomen. Gebruik hiervoor Atilla. 

Werkingsmechanisme
Atilla is een kaliumbicarbonaat dat specifiek geformuleerd is als insecticide. Deze formulering is cruciaal voor de effectiviteit omdat dit invloed heeft op de oplosbaarheid, de pH bepaalt en de contactwerking vergroot. Atilla werkt tegen alle stadia door verschillende werkingsmechanismen: 

  • Vermindering van ei-afzet door afwerende werking 
  • Als insecticide op de larven 
  • Voorkomt zwarte peren door uitdroging van honigdauw waardoor bescherming van larven afneemt en ontwikkeling van roetdauw stopt 

Toepassen 
Het beste resultaat wordt verkregen als Atilla wordt toegepast op een gemixte populatie, het liefst nog vóór de eitjes van de volgende generatie worden afgezet. Pas het middel toe in een blokbespuiting van 5 kg/ha met een interval van 5 tot 7 dagen. Uit proeven blijkt dat een goede blokbespuiting effectiever is dan een verhoogde dosering. Atilla is een contactmiddel. Bedekking is dan ook cruciaal voor een goede werking. Gebruik daarom voldoende water om de gehele boom te bedekken. Dankzij de formulering is een uitvloeier niet noodzakelijk.

Atilla is veilig voor nuttigen, heeft geen MRL en mag toegepast worden in de biologische teelt. Atilla kan in de meeste gevallen gemengd worden.

Advies

  • 5 kg/ha Atilla in blokbespuiting 
  • Geen uitvloeier nodig 
  • Toepassen op gemengde populatie 
  • Niet mengen met pH verlagende middelen 
  • Beste werking bij warm en droog weer 

Meer over Atilla >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Deel het nieuws!

Print Friendly, PDF & Email