Beheersing van doornappel en zwarte nachtschade in consumptieaardappelen 

Onkruidbestrijding kan in de teelt van consumptieaardappelen soms een grote uitdaging zijn. Met name de bestrijding van doornappel en zwarte nachtschade kan voor problemen zorgen omdat deze onkruiden familie zijn van de aardappel. Welke strategieën je het beste kan inzetten voor de beheersing van deze lastige onkruiden lees je hieronder.

Ga er niet vanuit dat de werking moet komen van één middel. Een mix van verschillende stoffen met (soms een beetje) werking op deze onkruiden is vaak de beste strategie. Dit in combinatie met de juiste timing geeft het meeste succes! Maar, en dat is niet geheel onbelangrijk, met name bij het aantreffen van doornappel is ook helaas soms een handmatige verwijdering van de overlevende onkruiden onvermijdelijk! 

Welke mix van middelen werkt het beste? Er zijn een aantal actieve stoffen die een werking hebben op doornappel:  

  • metobromuron (Proman) 
  • clomazone (Centium 360 CS) 
  • metribuzin (o.a. Sencor vloeibaar) 
  • flufenacet (Gofor) 

Van metobromuron en clomazone is bekend dat deze actieve stoffen synergie geven op bepaalde onkruiden, met name op doornappel en zwarte nachtschade. Deze actieve stoffen komen samen in Sinopia (= metobromuron + clomazone). Gebruik wel van alle middelen de maximale dosering! 

Advies 

Onkruidbestrijding bij aanwezigheid van doornappel 

  • 3 l/ha Sinopia 3 + 0,4 l/ha Sencor vloeibaar, of 
  • 3 l/ha Sinopia + 2 l/ha Gofor 

Onkruidbestrijding indien doornappel NIET aanwezig 

  • 2,5 l/ha Sinopia + 0,4 l/ha Sencor vloeibaar 
  • 2,5 l/ha Sinopia + 1,5 l/ha Gofor 

Er is nog een mogelijkheid om de eerste ontsnappende onkruiden te bestrijden, dat is met Quickdown. Quickdown heeft ook een zeer goede werking op onder andere de doornappel en zwarte nachtschade. Quickdown vlak voor opkomst toepassen (eventueel in combinatie met bovenstaande mix);  

Toepassingen met clomazone, metribuzin en aclonifen kunnen zorgen voor (lichte) gewasreactie, verschillende proeven hebben aangetoond dat het toevoegen van Quickdown bij toepassing vlak voor opkomst gewasreactie voorkomt en de onkruidbestrijding verbetert. 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Gofor en Sencor vloeibaar zijn geregistreerde handelsmerken van Bayer Crop Science. Centium 360 CS is een geregistreerd handelsmerk van FMC. 

Ontvang nieuws en tips voor een gezond gewas

Print Friendly, PDF & Email