Beheersplan virusproblematiek pootaardappelen

In de nacontrole van 2023 zien we een hoge declassering van het pootgoed. Dit betekent de uitgangssituatie voor de uitplant zeer ongunstig is. Hoe je virusoverdracht onder controle kunt houden lees je in dit stappenplan.

 1. Dek afvalhopen af
  Afvalhopen zijn een grote bron van infectie. Zorg dat ze tijdig zijn opgeruimd of afgedekt.
 2. Luizenmonitoring*
  Gedurende het seizoen worden wekelijks luizen geteld in vangbakken in Kraggenburg en Lelystad. Dit geeft een algemene indruk van de luizendruk. In de recente tellingen zien we dat er al behoorlijk wat luizen in de vangbakken zitten. Wees dus alert.
 3. Bestrijd aardappelopslag en onkruid
  Ook aardappelopslag en onkruiden kunnen een bron van infectie zijn. Verwijder deze mogelijke virusbronnen voor opkomst van het gewas.
 4. Start op tijd met voorkomen virusoverdracht
  Start bij 30% opkomst al met een virusolie zoals Olie-H/Kompaan. Vroeg starten is noodzakelijk omdat selectie nog niet mogelijk is maar luizen al wel actief zijn. Zorg dat al het nieuw gevormd blad goed wordt bedekt. Gebruik bij een snelle gewasgroei korte intervallen. 
 5. luizendoders
  Olie-H/Kompaan blijft de basis voor virusbeheersing. Daarnaast is luizenbestrijding is zeer belangrijk. Voorkom kolonisatie van luizen door inzet van luisdoders zoals Gazelle/Antilop 

Advies 

 • Start met Olie-H/Kompaan zodra 30% van de aardappelen boven staan. Zorg dat al het nieuwgevormde blad wordt bedekt. Houd tussen de eerste en tweede bespuiting een interval van 3-4 dagen aan.
 • Voeg vanaf 50% grondbedekking 0,25 kg/ha Gazelle/Antilop toe om de luizendruk laag te houden.
 • Selecteer zodra dit mogelijk is om alle bronnen te verwijderen.

*Let op: Virusoverdracht kan al plaatsvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht. Luizentellingen geven een indicatie van de hoeveelheid luizen in een regio en zijn daarom slechts een hulpmiddel om virus te beheersen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Ontvang nieuws en tips voor een gezond gewas

Print Friendly, PDF & Email