Bescherm kiemplantjes tegen slakken

Bescherm kiemplantjes tegen slakken

De eerste kiemplanten staan al boven of zijn binnenkort zichtbaar, zoals bijvoorbeeld van suikerbieten of zomergranen. Dit in combinatie met de voorspelde regen zorgt voor ideale omstandigheden voor slakken.

Preventieve maatregelen
Vreterij komt vooral voor als de bovengrond vochtig is en het zaaibed grof. Een fijn zaaibed zorgt ervoor dat de slak minder schuilplekken heeft. Zorg voor een korte vegetatie rondom akkerranden om deze minder aantrekkelijk te maken voor slakken.

Derrex en Iroxx
Als slakkenschade verwacht wordt gebruik dan Derrex of Iroxx om vraat te voorkomen. De werking is zeer effectief: zodra de werkzame stof is opgenomen stopt de vraat en gaat de slak dood. Derrex is een standaard korrel met een goede regenvastheid. De Iroxx korrels zijn hoogwaardig geformuleerd met een goede duurwerking. Hierdoor blijven de korrels langer intact en beschikbaar voor de slakken.

Advies Derrex en Iroxx

  • Dosering 7 kg/ha
  • Toepassing direct na zaai
  • Bij hoge druk herhalen na 7 dagen
  • Strooi de perceel randen om druk vanuit de slootkant te voorkomen
  • Toepasbaar in biologische teelt (SKAL)

Lees meer informatie over slakkenbestrijding >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie

Print Friendly, PDF & Email