Bescherm wintertarwe op tijd tegen bladziekten.

Maximaliseer uw tarweopbrengst.

Het jaar 2020 was er eentje waar met name de gele roest al vroeg in het seizoen behoorlijk heeft huisgehouden in de tarwegewassen. Het gevolg was een aanzienlijke reductie van de opbrengst op de aangetaste percelen. De basis van het voorkomen van deze aantasting ligt in de T0 bespuiting ! Tot vorig jaar was op het T0 moment chloorthalonil inzetbaar, deze is inmiddels vervallen. De werkzame stof mancozeb nadert eveneens de eindgebruikdatum op korte termijn. Op zoek naar het beste alternatief voor 2021 ? Stap over op Sirena EC!

Gele roest en septoria kunnen al vroeg infecteren.
Hoe doen ze dat?
Gele roest kan bij de juiste omstandigheden zeer vroeg in het seizoen toeslaan. Uit proeven is bekend dat de incubatietijd bij 14 graden slechts 11 dagen is. Daarnaast kunnen er per seizoen vijf generaties actief worden en verspreiden. In het ergste geval kan dit tot maar liefst 60% oogstderving leiden.
Septoria tritici heeft bij 14 graden een incubatietijd van 21 dagen en heeft 3 generaties per seizoen. Daarmee kan een forse aantasting de oogst met wel 30 % reduceren.
Beide ziekten kunnen al ruim voor de T1 toepassing schade aanrichten. Om deze vroege aantastingen voor te zijn, hoort een T0 toepassing dan ook thuis in uw basisschema.

Gele roest (l.) en septoria (r.) kunnen heel wat schade aanrichten.

T0 toepassing
De T0 toepassing wordt nogal eens in waarde onderschat. Veelal bepalen de weersomstandigheden of deze vroege behandeling wel of niet wordt uitgevoerd, maar daardoor is men vaak te laat en gaat men curatief behandelen. Een preventief beschermende aanpak is een betere strategie om maximale opbrengst te behalen. Bovendien lijkt het er sterk op dat de resistentie van tarwerassen vrij snel kan worden doorbroken door nieuwe roestfysio’s. Met een preventieve T0 toepassing met Sirena EC blijven deze vroege ziekten onder controle.

T3 toepassing
Uiteraard zijn de T1 en T2 de belangrijkste gewasbeschermingsmomenten in uw gewas. Dit behoeft geen verder discussie. Maar naar het einde van de teelt kan, bij extreme weersomstandigheden, het van belang zijn een T3 toepassing uit te voeren. Hier is Sirena EC eveneens een uitstekende keuze: Sirena EC is effectief op bruine roest, fusarium en Septoria nodorum, zo is uit jarenlang onderzoek gebleken. En laat dit nu net de belangrijkste ziekten zijn die op dat moment moeten aangepakt worden.

Sirena EC:
inzetbaar op meerdere toepassingsmomenten
Door het intensieve gebruik van fungiciden op basis van een ‘SDHI’ op de T1 en T2 momenten, is het in verband met resistentie van belang om op de andere toepassingsmomenten een middel met een andere werkingswijze toe te passen.
Sirena is een EC-formulering met als werkzame stof metconazool (60 g/l). Dit triazool past dus goed in uw schema. De triazolen hebben een “gemiddelde” gevoeligheid wat resistentie betreft. Verschillende triazolen afwisselen is dan ook te allen tijde aan te raden.

Sirena EC is toepasbaar in grondwaterbeschermingsgebieden.

Print Friendly, PDF & Email