Powerfogger TB60 Dubbel

Bestrijden van koolwittevlieg in spruitkool

Hoewel de weersomstandigheden niet heel gunstig zijn voor de ontwikkeling van plaaginsecten groeien de populaties van koolwittevlieg langzaam maar zeker door. Om straks spruitjes van goede kwaliteit en zonder roetdauw te kunnen oogsten blijft het van belang om het aantal wittevliegen niet te groot te laten worden. Teppeki WG speelt een belangrijke rol bij het onderdrukken van de populatie.

De ideale eigenschappen van Teppeki WG 
Teppeki is een breedwerkend insecticide op basis van flonicamid. Teppeki WG heeft zowel een contact, een translaminaire als een systemische werking. Ideale eigenschappen dus om de koolwittevlieg ook aan de onderzijde van het blad te bereiken. Teppeki WG is veilig voor nuttige insecten, heeft een lange duurwerking en is snel regenvast. Naast koolwittevlieg bestrijdt het middel ook bladluizen, waaronder de melige koolluis. 

Sterke werking op koolwittevlieg 
Teppeki WG is een belangrijke bouwsteen in het schema om de koolwittevlieg de baas te blijven. Het middel heeft een sterke werking tegen koolwittevlieg, ook tegen populaties die minder gevoelig zijn voor spirotetramat. 

Voorkom resistentieontwikkeling en residu 
Voorkom resistentieontwikkeling en zet middelen op basis van flonicamid niet vaker dan twee keer per teelt in. Houd daarbij een interval aan van minimaal 14 dagen. Wissel altijd af met andere middelen in het schema. Pas de laatste keer Teppeki WG niet later toe dan BBCH 45 (50% van de eindgrootte van de spruiten) om te veel residu te voorkomen. 

Advies 

  • Dosering 0,14 kg/ha 
  • Middelen op basis van flonicamid niet vaker dan 2 keer per teelt inzetten,
  • Start de bespuiting zodra de eerste eieren van wittevlieg aanwezig zijn,
  • Herhaal de toepassing na minimaal 14 dagen,
  • Voeg voor een betere indringing altijd 1 l/ha koolzaadolie zoals Tipo toe, 
  • Gebruik ook andere middelen in het schema om koolwittevlieg gedurende het seizoen te onderdrukken. 

Meer over Teppeki WG >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email