Cercospora in suikerbieten ligt op de loer

Cercospora is een belangrijke ziekteverwekker bij suikerbieten, waarbij de schimmel Cercospora beticola de bladeren aantast. Dit leidt tot een afname van het gewas en uiteindelijk de opbrengst. Door de huidige weersomstandigheden is de infectiekans op Cercospora is hoog. Houd percelen in de gaten en pas Difure Solo toe zodra de eerste vlekjes zichtbaar zijn.

Timing is cruciaal
Cercospora heeft de afgelopen jaren veel schade veroorzaakt ondanks de genomen maatregelen. De timing van de eerste bespuiting(en) is cruciaal voor de beheersing van deze bladziekte. Voer daarom direct een bespuiting met Difure Solo uit zodra de eerste vlekjes worden waargenomen. Voor een optimale toepassing is het van belang dat er gespoten wordt op een vitaal gewas. Op warme dagen waarbij het gewas slap hangt is het aan te raden om een bespuiting uit te voeren zodra het gewas weer hersteld is.

Wees alert op nieuwe infecties
Difure Solo is een lokaal systemisch middel. Met een dosering van 0,5 l/ha heeft Difure Solo lengtewerking van 3 tot 4 weken. Wanneer er nog veel nieuw blad aangemaakt wordt is deze niet beschermd. Blijf het perceel daarom goed controleren en herhaal tijdig de bespuiting om een nieuwe infectie te voorkomen.

Resistentiemanagement
In het kader van resistentiemanagement is het raadzaam om middelen af te wisselen of combinaties met verschillende werkzame stoffen toe te passen. In tegenstelling tot een aantal andere middelen heeft Difure Solo geen beperking in grondwaterbeschermingsgebieden.

Advies Difure solo

  • Spuit zodra de eerste vlekjes worden waargenomen
  • Dosering 0,5 l/ha
  • 300 l water per hectare
  • Spuit op een droog en vitaal gewas

Lees meer over Difure Solo >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email