CoStar WG en Turex WG goed toepasbaar via ruimtebehandeling in praktijkproef gerbera

Al jaren zijn rupsen een toenemend probleem in de gerberateelt. Het wordt steeds lastiger om in het najaar de rupsen goed op te ruimen waardoor er niet altijd schoon gestart kan worden in het voorjaar. Een anpak met CoStar WG en Turex WG is zeer effectief mits tijdig wordt gestart. Deze BT’s geven het beste resultaat als ze preventief of bij lage plaagdruk ingezet worden, wanneer de rupsen nog jong zijn.  

Een gewasbehandeling met een LVM leent zich prima voor een preventieve inzet. Zo zorgt deze toepassing voor een betere indringing in het gewas, is er minder arbeid nodig en wordt er veel minder water gebruikt per toepassing.

Praktijkproef 
Begin dit jaar is, in samenwerking met Frans Veugen Bedrijfshygiëne, een praktijkproef in gerbera uitgevoerd bij Holstein Flowers. Tijdens deze proef is, samen met teler Hans van Holstein, gekeken naar de effectiviteit van een CoStar WG  toepassing via LVM op Turkse mot in vergelijking met een gangbare spuitbehandeling. 

Conclusie
Uit de proef blijkt dat CoStar WG prima toepasbaar is met LVM systeem. Na meerdere toepassingen bleek er in dit geval echter geen toegevoegde waarde te zijn van een LVM toepassing ten opzichte van een spuittoepassing. Hans van Holstein: “Een toepassing met een LVM geeft een andere bedekking dan een gewasbehandeling via spuiten. Afhankelijk van het type gewas en de te bestrijden ziekte of plaag kan een LVM effectiever zijn door een betere indringing. Zo zien wij bijvoorbeeld voor de meeldauwbestrijding in gerbera mogelijk wel een toegevoegde waarde van een ruimtebehandeling” 

Afb.1. Powerfogger van Frans Veugen Bedrijfshygiëne zoals gebruikt in de proef 

Advies 

Toepassing van CoStar WG en Turex WG via een LVM is mogelijk, houd hierbij rekening met de volgende zaken: 

  • Gebruik maximaal 60 liter water per hectare. 
  • Voeg altijd een draagstof toe.
  • Pas de juiste dosering toe. Voor zowel CoStar WG als Turex WG is dat 1 kg/ha.
  • Jonge rupsen zijn gevoeliger dan oudere rupsen. Start direct na signalering voor de beste werking. 
  • Pas toe met een minimum interval van 7 dagen, zeker als sprake is van een snel groeiend gewas of een hogere temperatuur >20ºC. 

Lees meer over Turex >>
Lees meer over CoStar>>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Deel het nieuws!

Print Friendly, PDF & Email