Dé dubbele aanpak van aaltjes en larven van wortelvlieg

De beschikbaarheid van conventionele middelen neemt steeds meer af. NEMguard DE is een betrouwbare en duurzame oplossing voor de aanpak van zowel aaltjes als larven van de wortelvlieg in wortelen.

Dubbele werking
NEMguard DE beschermt het gewas tegen schade door aaltjes èn tegen schade van de larven van de eerste vlucht van de wortelvlieg. Verschillende voor de peen schadelijke aaltjes (of juvenielen ervan) worden bestreden, zoals bijvoorbeeld Pratylenchus spp. Het actieve bestanddeel van NEMguard DE is knoflookextract (450 g/kg). Door een gepatenteerd bewerkingsproces ontstaat er een hoog gehalte aan polysulfiden. Wanneer een aaltje of larve  in aanraking komt met deze polysulfiden worden ze gedood.

Werkingsduur
De werkingsduur van NEMguard DE is ongeveer 6-8 weken. De bescherming tegen schade door de larven van de wortelvlieg geldt daarom alleen voor de eerste generatie. Pas aanvullende maatregelen toe om schade van de 2e en/of 3e vlucht te voorkomen.

Vocht
Voor een optimale  bescherming tegen aaltjes is vocht een belangrijke factor. NEMguard DE heeft vocht nodig om zich rondom de wortelen te kunnen verspreiden, dus ook dieper in de bodem. Hiervoor is gedurende de eerste 6-8 weken ongeveer 10 mm water per week nodig. In de meeste gevallen is natuurlijke neerslag voldoende. Alleen onder droge omstandigheden in combinatie met een perceel waar aaltjesbeheersing van belang is kan een aanvullende beregening nodig zijn. De larven van de wortelvlieg zitten vooral boven in de bodem, voor een goede bescherming is in de meeste gevallen natuurlijke neerslag voldoende.

Advies

  • 20 kg/ha NEMguard DE in de rij tijdens het zaaien
  • NEMguard DE is ook toegestaan in de biologische teelt (SKAL gecertificeerd)

Meer over NEMguard DE >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Ontvang nieuws en tips voor een gezond gewas

Print Friendly, PDF & Email