Dé logische aanpak van aaltjes en wortelvlieg in wortel 

De beschikbaarheid van conventionele middelen neemt steeds meer af. NEMguard is een logische en duurzame oplossing voor de aanpak van zowel aaltjes als wortelvlieg.

Dubbele werking
NEMguard beschermt het gewas tegen schade door aaltjes èn tegen schade van de larven van de eerste vlucht van de wortelvlieg. Het middel werkt goed tegen alle vrijlevende aaltjes, zoals  wortellesie- en wortelknobbelaaltjes. Het actieve bestanddeel van NEMguard is knoflookextract (450 g/kg). Door een gepatenteerd bewerkingsproces ontstaan er polysulfiden. Wanneer een aaltje of larve van de wortelvlieg in aanraking komt met deze polysulfiden worden ze gedood.

Werkingsduur
De werkingsduur van NEMguard is ongeveer 6-8 weken. De bescherming tegen schade door de larven van de  wortelvlieg geldt daarom alleen voor de eerste generatie. Pas aanvullende maatregelen toe om schade van de 2e en/of 3e vlucht te voorkomen.

Vocht
Voor de beheersing van aaltjes is vocht een belangrijke factor. NEMguard heeft vocht nodig om zich rondom de wortelpen te kunnen verspreiden. Hiervoor is gedurende de eerste 6-8 weken ongeveer 10 mm water per week nodig. In de meeste gevallen is dus natuurlijke neerslag voldoende. Alleen onder droge omstandigheden in combinatie met een perceel waar aaltjes beheersing van belang is kan een aanvullende beregening nodig zijn.

De larven van de wortelvlieg zitten vooral boven in de bodem. Voor een goede beheersing van de wortelvlieg is natuurlijke neerslag voldoende. 

Advies

  • 20 kg/ha NEMguard in de rij toepassen tijdens het zaaien
  • NEMguard is ook toegestaan in de biologische teelt

Meer over NEMguard >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email