Degelijk virusmanagement begint al voor het poten

Virusbesmettingen in pootaardappelen was afgelopen jaar een minder groot probleem. Toch is waakzaamheid geboden. Luizenkolonies kunnen bijvoorbeeld tijdens een zachte winter zoals afgelopen jaar overleven. Daarnaast zien we dat luizenvluchten de laatste jaren steeds eerder op gang komen. Zagen we ze vóór 2017 pas in juni, nu beginnen de vluchten al vanaf half mei.

Virussymptomen nauwelijks zichtbaar
Als de aardappelen net boven komen zijn virussymptomen nauwelijks zichtbaar, terwijl luizen al wel virus op kunnen pikken van viruszieke planten en deze kunnen overbrengen. De enige manier om het virus onder controle te houden is om te zorgen voor een goed plan met preventieve maatregelen voor en tijdens de teelt.

Maatregelen voor de teelt
De belangrijkste basis om virus te voorkomen is om virusvrij pootgoed te poten.

  • Ken uw partij op hoeveelheid virus voordat deze wordt gepoot
  • Verwijder alle mogelijke virusbronnen (aardappelopslag en onkruiden) voor opkomst van de aardappelen
  • Wissel bij het poten virusgevoelige rassen af met niet gevoelige rassen

Bekijk de infographic over virusmanagement

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email