Disclaimer

De informatie op deze site is, voor zover Certis Belchim weet, correct op de datum van publicatie, maar is alleen van algemene aard en is niet bedoeld om specifieke problemen aan te pakken of om een volledige informatiebron te zijn. Klanten moeten specifiek advies inwinnen voordat ze handelen naar informatie op deze site, inclusief het lezen van productetiketten voordat ze een van de producten gebruiken die op de site worden genoemd.

Certis Belchim kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor weglatingen of fouten in de informatie op deze site. Bovendien kan Certis Belchim geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor informatie verkregen van andere sites waarnaar deze site linkt.