Effectieve aanpak appelbloesemkever

De fruitteeltsector zit al weken te wachten op de vrijstellingen voor gewasbeschermingsmiddelen die nodig zijn om appelbloesemkevers aan te pakken. Helaas is er nog steeds geen besluit genomen over deze middelen, en het ziet ernaar uit dat de beslissing wederom te laat komt. Ondertussen zijn de telers druk bezig met het zoeken naar toegelaten alternatieven.

Inzet Gazelle
In het voorjaar, wanneer de kevers actief worden, kan Gazelle gebruikt worden om ze te bestrijden. De sterkste werking op appelbloesemkever heeft Gazelle als de kevers geraakt worden. Pas het middel daarom toe wanneer de temperaturen oplopen en de kevers actief zijn. Maar let hierbij wel op: Gazelle mag slechts één keer worden gebruikt vóór 1 mei.

Alternatieve Oplossingen
Omdat niet alle kevers tegelijk actief zijn, kan het nodig zijn om aanvullende bespuitingen uit te voeren. Neudosan, een contactmiddel, kan effectief zijn als het onder de juiste omstandigheden en op het juiste moment wordt toegepast.

Advies Neudosan:

  • Pas Neudosan toe met maximaal 14 l/ha
  • Combinatie met Gazelle is mogelijk
  • Zorg voor een goede bedekking , gebruik minimaal 600 l/ha
  • Toepassen tussen muizenoor stadium en groene knop stadium (BBCH56)
  • Pas toe onder traagdrogende omstandigheden
  • Alleen toepassen wanneer de insecten geraakt kunnen worden
  • Indien nodig herhalen na minimaal 5 dagen

In een proef, uitgevoerd in 2021, is de effectiviteit van Neudosan op de appelbloesemkever getest. Uit deze proef, onder goede omstandigheden toegepast, blijkt dat Neudosan een bijdrage levert aan de bestrijding van appelbloesemkever.

Lees meer over Gazelle >>

Lees meer over Neudosan >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Ontvang nieuws en tips voor een gezond gewas

Print Friendly, PDF & Email