Eradicoat Max voor correctie op spint, wittevlieg of wol-, dop- en schildluis 

Na een relatief rustig voorjaar neemt de druk van diverse plagen nu aanzienlijk toe. Afgelopen week kregen we veel meldingen over problemen met spint, wittevlieg, en ook wolluis, dopluis en schildluis in verschillende gewassen. Vooral bij warme en droge omstandigheden is het cruciaal om de toenemende plaagdruk vroegtijdig te signaleren en indien nodig de aanwezige natuurlijke vijanden te ondersteunen.

Corrigeren zonder nadelige nawerking 
Als de druk van bovengenoemde plaaginsecten problematisch dreigt te worden dan is een correctie met het biologische insecticide Eradicoat Max een uitstekende optie. Eradicoat Max werkt door middel van direct contact met de plaag. Er vormt zich een verstikkende coating over het blad met een snelle dodende werking op de aanwezige schadelijke insecten. Een goede spuittechniek en volledige bedekking van het bladoppervlak is essentieel. Eradicoat Max heeft een sterk uitvloeiende werking waardoor gebruik van hulpstoffen niet nodig is. Na opdrogen van het middel is er geen nawerking en geen nadelig effect op nuttige insecten 

Op het juiste moment inzetten 
Voor het beste resultaat, pas Eradicoat Max toe onder omstandigheden waarin het gewas snel kan opdrogen. Voer de behandeling uit op een moment van de dag waarop het gewas snel opdroogt, maar vermijd directe blootstelling aan sterk zonlicht tijdens de toepassing. Indien nodig kan een volgende behandeling al na 3 dagen worden uitgevoerd.

Nog meer voordelen 
Eradicoat Max mag in de meeste bedekte teelten 20 keer per teeltcyclus of per 12 maanden worden toegepast met een minimum interval van 3 dagen tussen toepassingen. Daarnaast is het middel veilig voor de meeste nuttige insecten, resistentieongevoelig en heeft geen wachttijd. Dit geeft veel flexibiliteit qua toepassing. 

Mengbaarheid en veiligheid  
Eradicoat Max kan gemengd worden met de meeste gewasbeschermingsmiddelen. Combineer eventueel met een conventioneel acaricide of insecticide in verband met goed resistentiemanagement en een nog robuustere toepassing. Als er geen ervaring is opgedaan voer dan ten alle tijden een proefbespuiting uit met Eradicoat Max op het te behandelen gewas. 

Advies 

  • Eradicoat Max is een contactmiddel, zorg dat het plaaginsect geraakt wordt! 
  • Pas het middel bij voorkeur toe onder sneldrogende omstandigheden 
  • Dosering Eradicoat Max solo 2% (2 l per 100 l water) 
  • Dosering Eradicoat Max in tankmix met andere producten 1% (1 l per 100 l water) 
  • Gebruik maximaal 20 – 30 l/ha Eradicoat Max 
  • Minimum interval tussen toepassingen van 3 dagen 

Lees meer over Eradicoat Max >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Ontvang nieuws en tips voor een gezond gewas

Print Friendly, PDF & Email