Etiket Azatin uitgebreid met aantal teelten onder glas

Recent is het etiket van Azatin, via een wederzijdse erkenning vanuit Italië, uitgebreid. Gebruik van Azatin is nu ook toegestaan in de bedekte teelten van tomaat, aardbei (niet-grondgebonden), sla (Lactuca spp.), andijvie (grondgebonden teelt), spinazie (grondgebonden teelt), rucola, aubergine en vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet-eetbare schil (niet-grondgebonden teelt).

Perfecte IPM-fit

Azatin is een biologisch insecticide op basis van de werkzame stof azadirachtine. Azatin is geformuleerd als een Emulgeerbaar concentraat (EC). Het middel is effectief tegen een breed scala aan insecten zoals wittevlieg, trips en bladluis. Azatin is veilig voor vrijwel alle biologische bestrijders en past daarom perfect in een geïntegreerde teeltwijze.

Preventief inzetten

Zet Azatin bij voorkeur preventief in. Het is namelijk een uitstekend middel om beginnende populaties in toom te houden en de druk laag te houden, mede dankzij het opbouweffect van de blokbehandeling van vier bespuitingen. Voeg bij snel oplopende plaagdruk desgewenst een chemisch correctiemiddel toe.

Advies in aardbei, sla, andijvie, spinazie en rucola

 • Dosering 0,15%, (150 ml middel per 100 l water, max 1,5 l/ha)
 • Maximaal 3 toepassingen per 12 maanden
 • Minimuminterval van 7 dagen tussen toepassingen
 • Veiligheidstermijn van 7 dagen
 • In de teelt van aardbei het middel toepassen in 800 tot 1000 l water per ha.
 • In de teelt van sla, andijvie, spinazie en rucola het middel toepassen in 600 tot 800 l water per ha.

Advies in tomaat

 • Dosering 0,15% (150 ml per 100 l water, max. 1,5 l/ha)
 • Het middel toepassen in 800 tot 1000 l water per ha
 • Maximaal 5 toepassingen per 12 maanden
 • Minimuminterval van 7 dagen tussen de toepassingen
 • Veiligheidstermijn van 3 dagen

Advies in vruchtgroenten van Cucurbitaceae (niet-eetbare schil) en aubergine

 • Dosering 0,15% (150 ml per 100 l water, max. 1,5 l/ha)
 • Het middel toepassen in 1000 l water per ha
 • Maximaal 5 toepassingen per 12 maanden
 • Minimuminterval van 7 dagen tussen de toepassingen
 • Veiligheidstermijn van 3 dagen

Lees meer informatie over Azatin >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email