Fresco, de basis voor onkruidbestrijding in lelie

Binnenkort is het weer tijd voor de onkruidbestrijding in bloembollen. Inzet van een bodemherbicide voor opkomst van het gewas kan later in het seizoen veel extra werk voorkomen. Fresco is in de teelt van lelie de basis voor de onkruidbestrijding.  

Uniek bodemherbicide 

Fresco is een van de weinige bodemherbiciden met contactwerking. De actieve stof, metobromuron, behoort tot de groep van ureumverbindingen. Het is de enige nog toegelaten actieve stof uit deze groep. Dat maakt het product uniek en is een voordeel in het kader van resistentiemanagement. Fresco heeft een breed werkingsspectrum. Het werkt zowel tegen breedbladige onkruiden als kamille, klein kruiskruid en varkensgras als tegen grasachtigen als duist en staatgras.  

Advies 

  • Fresco altijd toepassen voor opkomst van het gewas. 
  • Voor een goede bodemwerking is een bezakte, vochtige grond in het voordeel. 
  • Naast de toepassing in lelie mag Fresco ook toegepast worden in zantedeschia. 
  • Fresco mag voor opkomst in zowel lelie als zantedeschia 1x toegepast worden met een maximale dosering van 2,5 l/ha. 

Meer over Fresco >> 

Deze toelating is tot stand gekomen via een NL-KUG 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email