Praktijkproef in chrysant toont goede effectiviteit van BotaniGard via ruimtebehandeling

Voor een goede plaagbeheersing is een systeemaanpak met biologische bestrijders en Biorationals noodzakelijk. Een basis van natuurlijke vijanden en BotaniGard geeft insecten als trips en wittevlieg veel minder kans.  

In plaats van gewasbespuitingen kunnen telers een gewasbehandeling met een LVM of Fog overwegen. Een ruimtebehandeling zorgt namelijk voor een betere indringing in het chrysantengewas, brengt minder vocht in de kas en bespaart arbeid.  

Praktijkproef
Eerder dit jaar heeft Certis Belchim in samenwerking met Van Iperen en Veugen bedrijfshygiëne een praktijkproef uitgevoerd op een chrysantenbedrijf.  Samen met de chrysantenteler en met adviseur Richard van Spronsen van Van Iperen is gekeken naar de effectiviteit van een LVM toepassing met BotaniGard op Californische trips in vergelijking met een gangbare spuitbehandeling. Tijdens het onderzoek is op een aantal teeltlocaties ter ondersteuning van de natuurlijke vijanden (roofmijten) wekelijks een toepassing uitgevoerd met BotaniGard via een LVM.   

 Tripsdruk
“Op alle geteste locaties was voorafgaand aan de proef een redelijke druk van trips’’, vertelt Richard van Spronsen.” Na vier wekelijkse toepassingen met BotaniGard via een LVM nam de tripsdruk op alle locaties af en dat is goed nieuws. Voorheen spoten we in veel gevallen met ruim water en dat doen we nog steeds als het zo uitkomt. De toepassing via een ruimtebehandeling biedt echter veel meer gebruiksgemak en de resultaten zijn dus gelijk’’, aldus Van Spronsen. 

Afb.1. Powerfogger van Frans Veugen Bedrijfshygiene zoals gebruikt in de proef

Advies ruimtebehandeling BotaniGard 

  • Start de toepassing gelijktijdig met het uitzetten van de eerste natuurlijke vijanden 
  • Pas de juiste dosering toe: BotaniGard vloeibaar 1,5 l/ha, BotaniGard WP 0,75 kg/ha 
  • Gebruik maximaal 60 l/ha water  
  • Voeg altijd een draagstof toe 
  • Pas toe in blokbehandeling met een interval van 7 dagen, bij toenemende druk kan het interval worden verkort naar 5 dagen 

Bekijk voor de overige toepassingsvoorwaarden de video van BotaniGard>>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email