Goede effectiviteit BotaniGard via ruimtebehandeling in chrysant

Voor een goede plaagbeheersing is een systeemaanpak met biologische bestrijders en Biorationals noodzakelijk. Een basis van natuurlijke vijanden en BotaniGard geeft insecten als trips en wittevlieg veel minder kans.