Hoe beter een middel wordt ingezet, hoe beter het resultaat

Het Certis Innovation Center

Aron Boerefijn

Sinds een aantal jaar heeft Gewasbeschermingsmiddelen-producent Certis Europe een eigen onderzoekslocatie in het World Horti Center in Naaldwijk, het belangrijkste kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector. Het Certis Innovation Center (CIC) is een kennis- en dialoogplatform voor een duurzame glastuinbouw waar innovatieve oplossingen voor een geïntegreerde teelt ontwikkeld en gedemonstreerd worden. Het onderzoek is erop gericht om zowel nieuwe als bestaande middelen zo optimaal mogelijk in weerbare teeltsystemen toe te passen. Hierover in gesprek zijn met telers en adviseurs en het delen van kennis is een van de belangrijkste doelstellingen van het CIC.

Toekomstvisie Gewasbescherming 2030
In de Nederlandse glastuinbouw is geïntegreerde gewasbescherming (IPM) inmiddels de norm. Maar de sector heeft grote(re) ambities. In 2030 bestaat de land- en tuinbouw in Nederland uit een duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen, waardoor ziekten en plagen veel minder kansen krijgen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk kan worden voorkomen. Daar waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, is dit conform de principes van geïntegreerde gewasbescherming. Om dit ambitieuze doel te kunnen halen is verder innoveren en samenwerken in de keten noodzakelijk.

Weerbaar telen
IPM en weerbaar telen kunnen niet zonder een goed pakket van chemische en biologische middelen. Ook in een weerbaar teeltsysteem blijft de kans op ziekten, plagen en onkruiden aanwezig. Een teler heeft in de teelt constant te maken met nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden en zal daarop moeten inspelen. Gewasbeschermingsmiddelen zijn en blijven nodig in zowel de gangbare als biologische teelt. Deze middelen moeten dan wel zo goed mogelijk in een IPM-setting ingezet kunnen worden. En net zo belangrijk, ze moeten de weerbaarheid van het systeem niet afbreken, maar juist ondersteunen.

Kennis
Doordat steeds meer chemische middelen verdwijnen is er veel aandacht voor biologische gewasbeschermingsmiddelen. Certis is marktleider op het gebied van deze middelen, de zogenaamde biorationals. Om met deze middelen een optimaal resultaat te behalen is vaak meer kennis nodig. De hele cyclus van teeltwisseling tot teeltwisseling moet kloppen. Dat vraagt een andere manier van denken dan in het verleden. Wat we nodig hebben, is meer kennis in de kas. Bijvoorbeeld van de biologie, van schadedrempels, van de werking van biorationals en van spuittechniek. Want hoe beter een middel ingezet wordt, hoe beter het resultaat. En dat is van groot belang nu het pakket middelen aan het veranderen is.

Onderzoek
“Juist omdat gewasbescherming steeds kennisintensiever wordt is een onderzoekslocatie als het CIC heel belangrijk”, vertelt Aron Boerefijn, technisch specialist glastuinbouw bij Certis “Momenteel zijn we bijvoorbeeld bezig met het verkrijgen van meer kennis van biorationals”, gaat hij verder. “Denk dan bijvoorbeeld aan het testen van de veiligheid van biorationals op nuttige wantsen en de effectiviteit op schadelijke wantsen. Een ander voorbeeld dat ik kan noemen is het bladluizenproject, daarbij kijken we naar de effectiviteit van biologische insecticiden en de invloed van spuittechniek. We kijken niet alleen naar biorationals maar we onderzoeken bijvoorbeeld ook hoe we chemische middelen als Gazelle en Winner het beste kunnen positioneren in de geïntegreerde teelt. Met dit soort onderzoeken kunnen we de praktijk optimaal ondersteunen, zowel door middel van proeven als door educatie van adviseurs en telers”, besluit Boerefijn.

Lees meer informatie over Biorationals >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email