Houd tagetes onkruidvrij vanaf de start

Diverse land- en tuinbouwgewassen zijn kwetsbaar voor het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans). De groenbemester tagetes wint al jaren aan populariteit vanwege zijn bestrijdend effect op dit aaltje. De betrekkelijk lange kiemplantfase van tagetes maakt dat de grond de eerste weken onvoldoende beschermd is tegen ongewenste onkruidgroei. Omdat het gewas hier stevige concurrentie van heeft is onkruidbestrijding tijdens de kieming en opkomst van tagetes essentieel. Daarnaast is het onkruidvrij houden belangrijk zodat Pratylenhus penetrans zich niet kan vermeerderen op de onkruidplant.  

Onkruid te lijf met Bonalan en Fresco 
Bonalan (180 g/l benfluralin) en Fresco (400 g/l metobromuron) vormen een ijzersterke basis voor de onkruidbestrijding in de tagetesteelt. 

Bonalan heeft een zeer breed werkingsspectrum. Het middel is bekend om zijn werking tegen onder andere meldesoorten, grassen, kleine brandnetel, muur, duivenkervel, ereprijs, perzikkruid en  akkeriooltje. Bonalan heeft echter geen werking op composieten. Fresco is een sterk bodemherbicide met enige contactwerking, dat het werkingssprectrum van Bonalan verder kan verbreden en versterken door zijn werking op onder andere klein kruiskruid en kamille. Bonalan, gevolgd door Fresco, vormt dan ook een mooie basis voor de tagetesteelt. 

Advies 

Bonalan*

  • Toepassen vóór het zaaien.
  • Dosering 8 l/ha. 
  • Intensief inwerken in de toplaag van de grond binnen 3 uur na de bespuiting.  

Fresco 

  • Direct na zaai toepassen. 
  • Zorg voor vochtige grond. 
  • Dosering 2.5 l/ha. 

* Let op: de toelating van Bonalan komt te vervallen. Door het Ctgb zijn de volgende respijttermijnen vastgesteld: Afleveren aan eindverbruiker tot 12 februari 2024. Het middel mag opgebruikt worden tot 12 mei 2024. 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email