Hou het schema gesloten en blijf schimmels de baas met Alcoban 700 WG en Cyflamid 

Door de zachte winter zijn de eerste ascosporen alweer rijp. Als de eerste groene delen zichtbaar zijn kunnen we spreken van de start van het primaire seizoen. 

Primaire schurftseizoen 

In het primaire seizoen is het van belang om het schema sluitend te houden en preventief te werk te gaan. Het beste middel hiervoor is Alcoban 700 WG op basis van dithianon. Wissel Alcoban 700 WG in het schema af met producten uit een fungicidengroep met een ander werkingsmechanisme. Bij infectie dient Alcoban 700 WG gecombineerd te worden met een curatief middel zoals Difcor

Lage schurftdruk, oppassen voor meeldauw 

Wanneer de schurftdruk een periode minder is, vergeet dan niet het schema gesloten te houden. Door niet meer te rijden tegen schurft betekend dat dat er een gat valt in de meeldauwbestrijding. Zorg dat het schema ook voor meeldauw gesloten blijft. 

Vanaf het groene knopstadium kunnen meeldauwsporen voor infecties zorgen. Start met Cyflamid vanaf het groene knopstadium. Cyflamid is een zeer sterke meeldauwbestrijder die zowel preventief als curatief werkt. Het middel behoort tot een unieke chemische groep. Hierdoor is het een uitstekende afwisselpartner voor de middelen die onder de SDHI’s of strobilurines vallen. 

Advies Cyflamid: 

 • Verwijder pluimen met meeldauw.  
 • Gebruik 0,5 l/ha Cyflamid, corrigeer indien nodig voor boomhoogte.  
 • Start meeldauwbestrijding in appel vanaf groene knopstadium. 
 • Behandel vanaf dat moment ook de gevoelige peren. 
 • Herhaal de bespuiting tijdig. Uiterlijk na 7-10 dagen. 
 • Hou het schema sluitend. Voer ook bij droog weer een bestrijding uit tegen meeldauw. Koppel deze los van de schurftbestrijding.   

Advies Alcoban 700 WG: 

 • Dosering: 0,525 kg/ha 
 • Preventief inzetten vanaf het breken van de knoppen/ muizenoor-stadium. 
 • Elke 7 dagen herhalen, of eerder (minimaal 5 dagen interval hanteren) als de druk hoog is of het gewas snel groeit. 
 • Gebruik een schema met fungiciden uit andere resistentiegroepen. 
 • Mix niet met minerale olie, kalkzwavel of met een product met een hoge pH-waarde. 

Meer over Cyflamid >>

Meer over Alcoban 700 WG >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email