Kenja, de standaard in het fungicidenschema in aardbei

In de productieteelten is de oogst inmiddels alweer een aantal weken aan de gang. Bij de afzet spelen thema’s als vruchtrot en residuen een belangrijke rol. Kenja sluit uitstekend aan bij beide thema’s en is daardoor het standaardmiddel in het schema.

Vruchtrot 
De actieve stof van Kenja is isofetamide, een nieuwe stof uit de SDHI-groep. Het unieke aan deze actieve stof is de flexibele molecuulstructuur waardoor het middel minder vatbaar is voor resistenties. In het kader van resistentiemanagement blijft afwisselen met middelen uit verschillende resistentiegroepen en handhaven van het aantal toepassingen volgens het etiket uiteraard altijd van belang. 

Sterkste middel
Kenja is momenteel het sterkste fungicide op de markt en kan als standaard in het schema ingezet worden tegen onder andere Botrytis (vruchtrot), Sclerotinia, Monilia, Penicillium en Mucor spp.

Afb.1. 1,2 l/ha Kenja (links) t.o.v. 1 l/ha fludioxonil/cyprodinil (rechts)

Voordelen Kenja

  • Bevat 1 actieve stof 
  • Wachttijd voor oogst: 1 dag
  • Blijft eenvoudig onder ⅓ van de MRL 
  • Translaminaire werking 
  • Goede regenvastheid 
  • Veilig voor gewas en nuttigen 

Advies: 1,2 l/ha Kenja + uitvloeier (voor een nevenwerking op meeldauw) 

 Meer over Kenja >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email