Kies de juiste strategie om tripsvrij het nieuwe seizoen in te gaan

Een teelt eindigen met een hoge tripsdruk heeft consequenties voor de nieuwe teelt. De meeste bedrijven willen graag met een zo laag mogelijke tripsdruk starten. Kies voor het eindigen van de teelt daarom de juiste bestrijdingsstrategie. Winner kan hierin een belangrijke schakel zijn. Pas Winner toe in een blok van wekelijkse behandelingen om de volledige levenscyclus van trips aan te pakken.

Trips specialist  
Winner is een effectief middel tegen vrijwel alle soorten trips. Inzet van Winner helpt om trips adequaat aan te pakken tijdens het seizoen of ‘schoon’ de winter in te gaan. Hiermee kan in het nieuwe teeltseizoen direct gestart worden met de inzet van natuurlijke vijanden (met ondersteuning van biologische middelen als basis). 

Gebruik Winner op het juiste moment 
Bij lage(re) tripsdruk kan het interessant zijn om eerst een andere strategie te volgen alvorens Winner in te zetten. Zo zijn Gazelle (in de hoge dosering) en Neudosan in tal van proeven zeer effectief gebleken op trips. Door Gazelle en Neudosan in een tankmix toe te passen worden de sterke systemische duurwerking van Gazelle en de sterke uitvloeiende knockdownwerking van Neudosan gecombineerd. 

Fig.1. Effectiviteit Winner, Gazelle en Neudosan op Californische trips Naaldwijk, 2023 

Advies Winner 

 • Dosering 0,03% (max 300 g/ha)  
 • Raken is essentieel! 
 • Gebruik de juiste hoeveelheid water en voeg altijd loksuiker toe  
 • Pas bij voorkeur toe als blokbespuiting (4 toepassingen met een interval van 7 dagen)
 • Gewasbehandeling d.m.v. (semi)-automatische toepassingsapparatuur 
  • 4 per teeltcyclus, 20 per 12 maanden 
 • Gewasbehandeling met handspuit 
  • 2 per teeltcyclus, 10 per 12 maanden 

Advies Neudosan  

 • Neudosan is een contactmiddel. Zorg dat de insecten goed geraakt worden
 • Gebruik voldoende water voor een zo goed mogelijke bedekking van het gewas
 • De aanbevolen dosering is, zowel solo gespoten als in tankmix, 1,5 % (1,5 l/100 l water) 
  • 5 keer per teeltcyclus of 5 keer per 12 maanden  
  • Minimum interval van 5 dagen 

Advies Gazelle (hoge dosering)  

 • Wittevlieg dosering 0,05% (50 ml/100 l water)
  • 6 keer per 12 maanden  
  • Minimum interval van 7 dagen 
 • Voeg een uitvloeier toe (in tankmix met Neudosan is dit niet nodig)
 • Voeg altijd een loksuiker toe ter bestrijding van trips 

Meer over Winner >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email