Kumar nu ook toegelaten in wortelen

Kumar nu ook toegelaten in wortelen

Onlangs is de toelating van Kumar uitgebreid waardoor het middel nu ook toegepast mag worden in de onbedekte teelt van wortelen ter bestrijding van echte meeldauw en Alternaria. Kumar was al toegelaten in een groot aantal vollegrondsgroenten- en akkerbouwgewassen.

Groene aanpak van meeldauw en Alternaria
Kumar heeft een sterke curatieve en ook preventieve werking op schimmels door contactwerking. Kumar is een biologisch fungicide op basis van kaliumwaterstofcarbonaat. Het is geformuleerd als een wateroplosbaar granulaat (SG) en bevat hechters en uitvloeiers. Er is geen gevaar voor resistentieopbouw.

Geen residu
In de teelt van wortelen zijn maximaal 8 toepassingen met 3 kg/ha toegestaan met een interval van 7 dagen. Kumar geeft geen residu bij de oogst en is toegestaan in de biologische teelt.

Lees meer informatie over Kumar >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email