Laat spint onder zomerse omstandigheden niet uit de hand lopen

Onder de huidige omstandigheden met hoge temperaturen en soms een lage relatieve vochtigheid kunnen spintaantastingen behoorlijk uit de hand lopen. Dit is het moment om Scelta in te zetten.

Het acaricide Scelta is effectief op alle spintstadia, van ei tot en met adult. Het werkt door middel van contact en heeft daarnaast een lange duurwerking op het behandelde bladoppervlak. Scelta is veilig voor alle nuttige insecten en heeft een veiligheidstermijn van slechts 1 dag.

Voorwaarden Scelta toepassing in tomaat
Voor het gebruik van Scelta in tomaat gelden specifieke etiketvoorschriften:

  • Behandel maximaal 1 meter gewas (bovenste deel) of bladoppervlak
  • Gebruik daarbij maximaal 1000 liter water per ha.

 Advies

  • Dosering Scelta: 0,1% (100 ml per 100 l water), max. 1 l middel in 1000 l/ha
  • Pas Scelta toe zodra de eerste spintmijten worden gesignaleerd.
  • Scelta werkt door middel van contact, zorg daarom voor maximale bedekking van de bovenste meter van het gewas.
  • Scelta heeft een trage aanvangswerking, controleer daarom het gewas 5 dagen na toepassing op nog levende spint
  • Herhaal de toepassing na minimaal 10 dagen wanneer nog actieve spintmijten aanwezig zijn

Lees meer over Scelta >>

Tip
Voeg Neudosan of Eradicoat Max toe voor een betere bladbedekking en effectiviteit.
Dosering in tankmix:

  • Neudosan: 1,5 % (1,5 L/100 L water)
  • Eradicoat : 1 % ( 1 L/100l water)
  • Geen uitvloeiers nodig

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Deel het nieuws!

Print Friendly, PDF & Email