Luisbestrijding hoeft niet ingewikkeld te zijn

In de bessenteelt wordt op dit moment volop geoogst of wordt er naar de oogst toegewerkt. Door de relatief wisselende weersomstandigheden sluimert de aantasting van verschillende plaaginsecten nog steeds door. Om een extra residu bij oogst te voorkomen is correctie met een chemisch middel op dit moment niet meer mogelijk. Neudosan en Eradicoat Max zijn sterke MRL-vrije insecticiden in de bessenteelt.

Neudosan tegen bladluis
Neudosan is een contact-insecticide op basis van kaliumzouten en vetzuren. Deze actieve stoffen tasten enerzijds de huid van de insecten aan en anderzijds verstopt en beschadigt het de tracheeën (ademhalingsopeningen). Het raken van de plaag is daarom essentieel voor een goede bestrijding. Gebruik hiervoor voldoende water. Het middel heeft na opdrogen geen werking meer. Voor een optimaal effect toepassen bij traag drogende omstandigheden, denk hierbij aan RV, wind en tijdstip van toepassen.

Eradicoat Max tegen dop-/schildluis
Eradicoat Max is een maltodextrine en werkt onder andere tegen witte vlieg, spint en dopluis. Na het opdrogen vormt de maltodextrine een verstikkende laag over eitjes, larven en volwassen insecten. Eradicoat Max werkt het beste onder sneldrogende omstandigheden omdat het verstikkend effect dan het sterkste is. Dit middel is toegelaten in de biologische teelt en past perfect in een geïntegreerde teelt.

Advies Neudosan

 • Dosering 10 l/ha
 • DRT 95% + 3 meter bufferzone
 • Gebruik voldoende water
 • Pas toe onder traag drogende omstandigheden
 • Indien nodig, toepassing na 5 tot 7 dagen herhalen

Aandachtspunten

 • Gebruik van zacht water heeft de voorkeur. Waterhardheid corrigeren bij gebruik van hard water (≥15°dH)
 • Neudosan altijd als laatste middel toevoegen
 • De spuitvloeistof niet aanzuren
 • Geen uitvloeier of hechter toevoegen
 • Niet mengen met bladmeststoffen

Advies Eradicoat Max

 • Dosering Eradicoat Max 2%
 • Zorg voor een goed contact met het plaaginsect
 • Gebruik voldoende water
 • Pas toe onder sneldrogende omstandigheden
 • Uitvloeier is niet nodig

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Deel het nieuws!

Print Friendly, PDF & Email