Met Fresco klaar voor een schone start

Het plantseizoen van de zomerbloeiers is weer van start gegaan, maar ook de optimale kiemingsperiode van onkruiden is aangebroken. Onkruidbestrijding vóór opkomst is van groot belang. Na opkomst is het namelijk lastig om de aanwezige onkruiden nog op te ruimen. Zorg voor een verantwoorde basis en pas tijdig Fresco toe.

De kracht van Fresco
Fresco is breedwerkend en mengbaar met alle herbiciden in de bloembollensector. De actieve stof metobromuron geeft een duidelijke meerwaarde bij elk herbicide door de synergie met andere actieve stoffen.

Goede resistentiepartner
Metobromuron is de enige nog toegelaten actieve stof uit de groep van ureumverbindingen, wat Fresco een mooie partner maakt in het kader van resistentiemanagement. Bovendien staat Fresco bekend om zijn langdurige werking tegen onkruid na een enkele toepassing.

Advies

  • Pas Fresco toe vóór opkomst van het gewas
  • Fresco mag 1x toegepast worden met een maximale dosering van 2,5 l/ha
  • Beste werking op een bezakte, vochtige grond

Afb.1. Proef in Calla (Bullit). Links: onbehandeld. Rechts: combinatie met Fresco.


NL-KUG
Het etiket van Fresco is in 2023 uitgebreid met de onbedekte teelt van bloembollen en bloemknollen m.u.v. gladiool en tulp. De etiketuitbreiding is tot stand gekomen door middel van een NL-KUG (Kleine Uitbreiding Gewasbeschermingsmiddel). Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.


Meer over Fresco >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Ontvang nieuws en tips voor een gezond gewas

Print Friendly, PDF & Email