Nefyto heet voortaan CropLife NL

Meer profilering op belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals waterkwaliteit en biodiversiteit

Nefyto, de belangenbehartiger van bedrijven die chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt, heet voortaan CropLife NL. De nieuwe naam markeert nieuwe aandachtspunten bij de brancheorganisatie. Bij gesprekken met stakeholders werd waardering uitgesproken voor de inhoudelijke en wetenschappelijke bijdrage aan de dialoog over gewasbescherming. Tegelijk werd duidelijk dat de aansluiting bij maatschappelijke thema’s beter kan. Daar wil CropLife NL nadrukkelijk mee aan de slag.

Nieuwe accenten
“Binnen de huidige koers kiezen we voor nieuwe accenten, die passen bij de uitdagingen van vandaag”, aldus CropLife NL-voorzitter Meerten Smit. Dat betekent ook dat CropLife NL de hoofdrichting die is ingeslagen met de Visie & Ambitie in 2016 niet wezenlijk verandert: geïntegreerde gewasbescherming blijft een belangrijke voorwaarde voor een productieve en duurzame land- en tuinbouw.
“Maar we willen ons blikveld nadrukkelijk verruimen”, stelt Meerten Smit. “Het laatste decennium heeft de branche steeds meer de samenwerking met haar stakeholders gezocht. En het is tijd voor nieuwe stappen. We zullen nog meer dan voorheen de samenwerking gaan zoeken.”

Jan Verschoor, sinds medio 2021 directeur, voegt toe: “Uit gesprekken met diverse organisaties sprak waardering voor onze organisatie. Maar er werd ons ook verteld dat we meer aandacht zouden kunnen hebben voor maatschappelijke zorgen. Als CropLife NL nemen we dit ter harte.”
CropLife NL heeft de ambitie om zich nadrukkelijker te profileren op belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals op het terrein van waterkwaliteit en biodiversiteit. “CropLife NL roept bijvoorbeeld een nieuwe commissie biodiversiteit & bodemgezondheid in het leven, die zal gaan functioneren naast de al langer bestaande commissie water”, illustreert Jan Verschoor.

Nieuwe naam
Sinds de oprichting in 1971 is de Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie Nefyto voortdurend in beweging. Het werkterrein is inmiddels verbreed van (bijna alleen) chemie naar ook groene/biologische middelen en laag-risico middelen, biostimulanten, precisietechnieken en digitalisering (waaronder tracking & tracing en Agro E-label). Europees en internationaal wordt nauw(er) samengewerkt met CropLife Europe en CropLife International, de Europese en mondiale brancheorganisaties. Met de nieuwe naam zoekt CropLife NL aansluiting bij deze ontwikkelingen.

Tegelijk met de naamsverandering heeft CropLife NL een nieuwe gedragscode vastgesteld: de CropLife NL Code of Conduct. Deze gedragscode legt maatschappelijke normen op aan de aangesloten bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van reclame voor de producten die CropLife NL-bedrijven op de markt brengen.

Klik hier voor de pdf.

Print Friendly, PDF & Email