Nieuw, breed toepasbaar natuurlijk insecticide warm onthaald

Neudosan is een nieuw, breedwerkend insecticide/acaricide van natuurlijke oorsprong. Het is toegelaten in vele open en bedekte teelten van voedings- en siergewassen. Neudosan heeft een meervoudige werking op basis van vetzuren en kaliumzouten, waartegen geen resistentie mogelijk is. Natuurlijke vijanden en bestuivers worden in hoge mate ontzien. Hierdoor kan het een sleutelrol spelen in resistentiemanagement en IPM strategieën, stelt technisch accountmanager Aron Boerefijn van Certis Belchim. 

Er is reikhalzend uitgekeken naar de toelating van Neudosan, dat in enkele omringende landen al langer beschikbaar is. Het pakket toegelaten insecticiden/acariciden is gestaag kleiner geworden en nog beschikbare middelen zijn vaak beperkt inzetbaar. Dankzij het brede etiket, de goede contactwerking op alle ontwikkelingsstadia van insecten en andere gunstige eigenschappen is deze biorational een wezenlijke aanvulling van het arsenaal. Technical accountmanager glastuinbouw Aron Boerefijn van producent Certis Belchim dicht het middel een sleutelrol toe in resistentiemanagement en IPM. Hij baseert zich op proeven in het Certis Belchim Innovation Center en op goede gebruikservaringen in onder andere België en Duitsland.  

Samenstelling en werking 
Neudosan bevat verschillende, uit koolzaad gewonnen kaliumzout/vetzuurverbindingen (C8-C18) met een meervoudige werking. De actieve stoffen tasten de celstructuur van de huid of het exoskelet van insecten en spintmijten ernstig aan in alle ontwikkelingsstadia, dus van ei tot imago. Ze beschadigen ook de ademhalingsorganen (tracheeën) en blokkeren de zuurstofopname, waardoor geraakte insecten na korte tijd stikken. De eerste resultaten zijn al na enkele uren zichtbaar.  

Formulering 
Het nieuwe middel is geformuleerd als een vloeibaar, met water mengbaar concentraat (SL). Het blijft over een brede temperatuurrange stabiel en helder. Hiermee onderscheidt Neudosan zich positief van anders geformuleerde middelen met een vergelijkbare werking, die bij lage temperaturen vertroebelen en ontmengen. “Het is een gebruiksvriendelijk product waaraan minder praktische beperkingen kleven”, aldus Boerefijn. “Zo geldt er één dosering voor alle gewassen en kun je het desgewenst toepassen via een dosatron.” Neudosan verlaagt de oppervlaktespanning van de spuitvloeistof en gedraagt zich in dat opzicht als een superuitvloeier. Bij toepassing in combinatie met andere middelen zijn geen specifieke (super)uitvloeiers nodig.  

Goed raken 
Het product is een echt contactmiddel, zonder systemische of translaminaire werking. Dit betekent dat je de insecten bij een bespuiting moet raken om effect te sorteren. Na opdrogen van de spuitvloeistof werkt het middel niet meer. Het is daarom cruciaal om zorgvuldig te spuiten met voldoende water, bij voorkeur onder traag drogende omstandigheden. Bij juist gebruik is er sprake van een brede en snelle werking op insecten zoals trips, bladluizen, wol-, dop- en schildluis, witte vlieg, spint en perenbladvlo, ongeacht hun ontwikkelingsstadium. 

Sleutelrol  
Vanwege de aard en werking van de actieve stoffen kunnen insecten en spintmijten geen resistentie opbouwen tegen Neudosan. Biologische bestrijders en bestuivers worden er niet of slechts in beperkte mate door geraakt. Hierdoor past dit natuurlijke middel uitstekend in IPM strategieën en kan het als basismiddel en afwisselpartner een sleutelrol spelen in resistentiemanagement.  

Gebruiksadvies en aandachtspunten 
Per teeltcyclus of kalenderjaar zijn maximaal vijf (drie voor bessen in onbedekte teelt) toepassingen toegestaan bij een concentratie van 2% en een gewasafhankelijke maximale hoeveelheid van 14 tot 18 l/ha. In de praktijk is een dosering van 1,5% voldoende gebleken. Dit is ook de door Certis Belchim aangehouden adviesdosering. Houd tussen twee behandelingen een interval aan van minimaal vijf dagen. Pas het middel toe met goed afgestelde spuitapparatuur en gebruik voldoende water om alle gewasdelen zonder afdruipen met spuitvloeistof te bedekken. Een ruimtebehandeling via verneveling wordt afgeraden, omdat dit onvoldoende contactwerking kan geven. Neudosan kan gemengd worden met de meeste gewasbeschermingsmiddelen, met uitzondering van middelen op basis van fosetyl-aluminium, zwavel en metaalionen (zoals zink, koper en ijzer). Pas het niet toe in combinatie met pH-gevoelige middelen en bladmeststoffen.

Afb.1. Introductiebijeenkomst Neudosan

Warm onthaal 
Medio april is het nieuwe middel voorgesteld aan adviseurs en vertegenwoordigers van tuinbouwtoeleveranciers. Aron Boerefijn gaf uitleg over de ins en outs van het product, beantwoordde vragen en leidde de bezoekers langs de proeven in het Certis Belchim Innovation Center, dat gevestigd is binnen het World Horti Center in Naaldwijk. “Adviseurs van onze wederverkopers zijn van nature voorzichtig, maar de eerste reacties waren zonder meer positief”, aldus de technisch accountmanager. “Wij hopen uiteraard dat Neudosan snel een plek krijgt in de praktijk, want na het warme onthaal zal het de verwachtingen daar moeten waarmaken. Ondertussen werken wij aan de verdere uitbreiding van het etiket. We zijn blij met de brede toelating, maar enkele belangrijke gewassen ontbreken nog. Voor de glastuinbouw zijn dat met name aardbeien en zachtfruit.”  

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email