Onkruidbestrijding in tagetes

Diverse gewassen kunnen aangetast worden door het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans). De groenbemester tagetes wordt vaak ingezaaid om de aaltjespopulatie onder controle te houden. Het aaltjesbestrijdend effect van tagetes komt het beste tot zijn recht als de groenbemester ongestoord kan groeien. Onkruidbestrijding is daarvoor essentieel. Zet daarvoor Fresco in.

Waarom onkruidbestrijding?
Tagetes heeft een relatief lange kiemplantfase, waardoor onkruiden zich in de eerste weken na zaai gemakkelijk kunnen ontwikkelen en concurreren met het gewas. Effectieve onkruidbestrijding tijdens de fase van kieming en opkomst is daarom cruciaal. Daarnaast voorkomt onkruidbestrijding dat Pratylenhus penetrans zich vermeerdert op de onkruiden.

Werkingsspectrum Fresco
Fresco is een krachtig bodemherbicide dat effectief is tegen een breed scala aan breedbladige onkruiden, zoals melganzenvoet, uitstaande melde, herderstasje, kamille, muur, paarse dovenetel, varkensgras, klein kruiskruid. Daarnaast werkt het ook tegen grassen zoals straatgras.

Toepassing
Fresco moet voor de opkomst van het gewas worden toegepast, bij voorkeur op een vochtige grond. Voor een complete onkruidbestrijding kunnen aanvullend na-opkomst bespuitingen met andere middelen ingezet worden.

Advies

  • Direct na zaai toepassen voor opkomst van het gewas.
  • Zorg voor vochtige grond tijdens toepassing.
  • Adviesdosering 2-2,5 l/ha Fresco.
  • Houd op lichte zandgronden de lagere dosering aan.

Meer over Fresco >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email