Perenbladvlo bestrijden met Atilla en Neudosan

De druk van de perenbladvlo is op dit moment niet hoog. Toch kan deze plaag in de laatste weken richting de oogst nog flink opspelen. Om een extra residu te voorkomen is het mogelijk om te corrigeren met Atilla of Neudosan.

Neudosan
Neudosan is een contact-insecticide op basis van kaliumzouten en vetzuren. Deze actieve stoffen tasten enerzijds de huid van de insecten aan en anderzijds verstopt en beschadigt het de tracheeën (ademhalingsopeningen). Het raken van de plaag is daarom essentieel voor een goede bestrijding. Gebruik hiervoor voldoende water. Het middel heeft na opdrogen geen werking meer. Voor een optimaal effect toepassen bij traag drogende omstandigheden, denk hierbij aan relatieve vochtigheid, wind en tijdstip van toepassen.

Atilla
Atilla is gekend om de effectieve bestrijding van de perenbladvlo en het oplossen van de honingdauw. Dit voorkomt de groei van roetdauw, de schimmel die verantwoordelijk is voor ‘zwarte peren’. Atilla is een contactmiddel, daarom is bedekking van de gehele boom van belang voor een effectieve bestrijding. Dit middel heeft de beste werking bij warm en droog weer.

Advies Neudosan

 • Dosering Neudosan: maximaal 14 l/ha
 • DRT 99% + 4,5 meter bufferzone
 • Gebruik voldoende water (700 l/ha) voor goed contact met het plaaginsect
 • Pas toe onder traag drogende omstandigheden
 • Indien nodig, toepassing na 5 tot 7 dagen herhalen

Aandachtspunten

 • Gebruik van zacht water heeft de voorkeur. Waterhardheid corrigeren bij gebruik van hard water (≥15°dH)
 • Neudosan altijd als laatste middel toevoegen
 • De spuitvloeistof niet aanzuren
 • Geen uitvloeier of hechter toevoegen
 • Niet mengen met bladmeststoffen

Advies Atilla

 • Dosering: 5 kg/ha Atilla in blokbespuiting
 • Geen uitvloeier nodig
 • Toepassen op gemengde populatie
 • Niet mengen met pH verlagende middelen
 • Beste werking bij warm en droog weer

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Deel het nieuws!

Print Friendly, PDF & Email