Amylo-X WG

Amylo-X WG is een biologisch fungicide op basis van Bacillus amyloliquefaciens subsp. Plantarum D747 voor de bestrijding van diverse schimmels in een groot aantal teelten.

Grauwe schimmel (Botrytis cinerea / Botryotinia fuckeliana)
Echte meeldauw (Leveillula taurica, Oidium lycopersici, O. neolycopersici)
Cercospora-bladvlekken (Cercospora beticola)
Echte meeldauw (Erysiphaceae)
Echte meeldauw (Blumeria graminis)
Grauwe schimmel (Botrytis cinerea)
Rattenkeutelziekte (Sclerotinia spp.)
Loofverbruining (Alternaria spp.)
Vruchtrot (Monilia laxa, M. fructigena)
Bacteriekanker (Pseudomonas mors-prunorum)
Echte meeldauw (Podosphaera / Sphaerotheca macularis, P. aphanis)
Echte meeldauw (Sphaerotheca mors-uvae)
Echte meeldauw (Uncinula necator)
Echte meeldauw (Podosphaera aphanis)
Valse meeldauw (Bremia lactucae)
Nerfrot (Pseudomonas cichorii)
Echte meeldauw (Podosphaera xanthii, Sphaerotheca fuliginea)
Echte meeldauw (Oidium lycopersici, O. neolycopersici, Leveillula taurica)
Zwartrot (Xanthomonas campestris pv. campestris)
Light leaf spot (Pyrenopeziza brassicae)
Botrytis-bladvlekkenziekte (Botrytis squamosa)
Bladvlekkenziekte (Septoria sp.)
Groene schimmel (Trichoderma aggressivum)
Kwade grond (Rhizoctonia tuliparum)
Rhizoctonia-ziekte (Rhizoctonia solani)
Wortelrot (Pythium spp.)
Echte meeldauw (Sphaerotheca pannosa)
Echte meeldauw (Oidium citrulli)
Bacterievuur (Erwinia amylovora)
Bacteriekanker (Pseudomonas syringae)
Bacteriekanker (Xanthomonas spp.)

Tomaat (bedekt)
Paprika (bedekt)

Het gebruik in onderstaande teelten is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Voederbiet
Wintergraan m.u.v. wintertarwe en wintergerst
Zomerrogge
Haver
Peulvruchten
Oliehoudende zaden
Vezelgewassen
Boekweit
Hop
Witloof (pennenteelt)
Cichorei
Quinoa
Wouw
Sorghum
Pitvruchten m.u.v. appel en peer (onbedekte teelt)
Steenvruchten
Aardbei (onbedekte teelt)
Aardbei (bedekte teelt)
Bessen
Druif
Braam- en framboosachtigen (Rubus spp.) (onbedekte teelt)
Braam- en framboosachtigen (Rubus spp.) (bedekte teelt)
Noten (onbedekte teelt)
Vijg (bedekte teelt)
Kiwi
Bladgroenten (bedekte teelt)
Sla(onbedekte teelt)
Andijvie (onbedekte teelt)
Spinazie-achtigen (onbedekte teelt)
Veldsla (onbedekte teelt)
Rucola (onbedekte teelt)
Peulgroenten (bedekte teelt)
Vruchtgroenten (onbedekte teelt)
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (bedekte teelt)
Aubergine (bedekte teelt)
Okra (bedekte teelt)
Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)
Chinese kool (onbedekte teelt)
Koolrabi (onbedekte teelt)
Koolgewassen (bedekte teelt)
Wortel- en knolgewassen m.u.v. winterwortel (onbedekte teelt)
Wortel- en knolgewassen (bedekte teelt)
Ui-achtigen m.u.v. zaaiui (onbedekte teelt)
Bosuien (bedekte teelt)
Stengelgroenten
Kruidenteelt vers of gedroogd (onbedekte teelt)
Eetbare paddenstoelen
Bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte teelt)
Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt)
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)
Potplanten incl. perkplanten (bedekte teelt)
Snijbloemen (niet grondgebonden, bedekte teelt)
Trekheesters (bedekte teelt)
Snijgroen (bedekte teelt)
Gerbera (bedekte teelt)
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)
Rozen (bedekte teelt)
Laanbomen (onbedekte teelt)
Klimplanten (onbedekte teelt)
Coniferen (onbedekte teelt)
Sierheesters (onbedekte teelt)
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)
Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)
Vaste plantenteelt
Bloemenzaadteelt
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)
Veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, mais, granen en graszaadteelt), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt)

Algemeen
Amylo-X WG is een biologisch bedekkingsfungicide met een preventieve werking.
Amylo-X WG heeft een meervoudig werkingsmechanisme (FRAC 44) en heeft een brede werking tegen schimmel- en bacterieziekten.

Klaarmaken spuitoplossing:

  • Eerst de tank half met water vullen
  • Vervolgens Amylo-X WG toevoegen en de tank verder vullen
  • Een uitvloeier toevoegen

Toepassen:

  • Gebruik voldoende spuitvloeistof en een uitvloeier voor een optimale bladbedekking en om mogelijk visueel residu te voorkomen
  • Pas bij voorkeur toe in een schema van meerdere behandelingen

Raadpleeg de laatste technische informatie op www.certiseurope.nl voor het optimaal inzetten van Amylo-X WG.

Het optreden van een gewasreactie is niet uitgesloten, voer altijd eerst een proefbespuiting uit.

Toelatingsnummer
16011 N
Type
(Biologisch) fungicide
Werkzame stof
Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stam D747
Formulering
Water dispergeerbaar granulaat
Print Friendly, PDF & Email