Azatin

Azatin is een insecticide op basis van azadirachtin voor de bestrijding van trips, wittevlieg en bladluizen in onder andere vruchtgroenten en sierteeltgewassen onder glas.

Trips 
Wittevlieg
Bladluizen (Aphidae)

Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (bedekte grondgebonden teelt)
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (bedekte substraatteelt)
Tomaat (bedekte teelt)
Bloemisterijgewassen m.u.v. rozen (bedekte teelt)
Rozen (bedekte substraatteelt)
Boomkwekerijgewassen m.u.v. rozen (bedekte teelt)
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)

Het gebruik in onderstaande teelten is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Asperge (bedekte teelt)
Bloembol en bloemknolgewassen (bedekte teelt)
Bloemenzaadteelt (bedekte teelt)
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)
Aardbei (bedekte, niet grondgebonden teelt)
Sla (Lactuca spp.) (bedekte teelt)
Andijvie (bedekte grondgebonden teelt)
Spinazie (bedekte grondgebonden teelt)
Rucola (bedekte teelt)
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (bedekte, niet grondgebonden teelt)
Aubergine (bedekte teelt)

Toelatingsnummer
14936 N
Type
Insecticide
Werkzame stof
26 g/l azadirachtin 
Formulering
EC (Emulgeerbaar Concentraat)
Print Friendly, PDF & Email