Bonalan

Bonalan is een herbicide op basis van benfluralin voor de bestrijding van (lastige) onkruiden in onder andere cichorei, witlof, sla, andijvie, bonen en erwten.

Eenjarige onkruiden

Peulvruchten
Veldboon (voedergewas)
Witlof (pennenteel
cichorei
sla (onbedekte teelt)
andijvie (onbedekte teelt)
boon met peul (onbedekte teelt)
boon zonder peul
erwt met peul (onbedekte teelt)
erwt zonder peul

Schorseneer

Het gebruik in onderstaande teelten is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Lupine (groenbemester)
Veldboon (groenbemester)
Afrikaantjes (groenbemester)
Russische paardenbloem
Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)
Bladkoolachtigen (onbedekte teelt)
Koolrabi (onbedekte teelt)
Liatris (onbedekte teelt)
Dahlia (onbedekte teelt)
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)
Veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen m.u.v. aardappel, mais, granen en graszaadteelt hop en olifantsgras), groenten en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt)

Toelatingsnummer
14303 N
Type
Herbicide
Werkzame stof
180 g/l benfluralin 
Formulering
EC (Emulgeerbaar Concentraat)
Print Friendly, PDF & Email