CoStar WG

CoStar WG is een biologisch insecticide op basis van de werkzame stof Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki voor de bestrijding van rupsen in een breed spectrum aan glastuinbouwteelten. Dit product past uitstekend in een biologische en geïntegreerde teeltwijze. CoStar WG mag gebruikt worden in de biologische teelt.

Uilen (Heliothis armigera, Spodoptera spp.)
Tomatenmineermot (Tuta absoluta)
Uilen (Mamestra brassicae, Autographa gamma, Spodoptera littoralis, Heliothis armigera)
Sikkelmotten (Depressaria spp.)
Witjes (Pieris spp.)
Bladrollers (Argyrotaenia pulchellana, Pandemis spp.)
Gamma-uil (Autographa gamma)
Uilen (Plusia spp.)
Uilen (Polia oleracea)
Koolmot (Plutella xylostella)
Spanners (Operophtera brumata)
Spinners (Malacosoma neustria)
Stippelmotten (Yponomeuta spp.)
Uilen (Orthosia spp.)
Bladrollers (Cydia pomonella, Adoxophyes orana)
Turkse uil (Chrysodeixis chalcites)
Preimot (Acrolepiopsis assectella)
Spinneruilen (Euproctis chrysorrhoea, Leucoma salicis, Lymantria dispar)
Processievlinders (Thaumetopoea spp.)
Bladrollers (Sparganothis pilleriana, Cacoecimorpha pronubana)

Bladgroenten (bedekte teelt)
Tomaat (bedekte teelt)
Paprika (bedekte teelt)
Koolgewassen (bedekte teelt)

Het gebruik in de onbedekte teelt van onderstaande teelten is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Peulvruchten
Oliehoudende zaden
Vezelgewassen
Groenbemesters m.u.v. raaigras, bladrammenas en gele mosterd
Witlof (pennenteelt)
Cichorei
Hop
Kweepeer (onbedekte teelt)
Mispel (onbedekte teelt)
Steenvruchten
Kleinfruit m.u.v. aardbei
Aardbei (onbedekte teelt)
Aardbei (bedekte teelt)
Noten (onbedekte teelt)
Vijg
Kiwi
Bladgroenten (onbedekte teelt)
Peulgroenten
Vruchtgroenten (onbedekte teelt)
Augurk (bedekte teelt)
Courgette (bedekte teelt)
Komkommer (bedekte teelt)
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (bedekte teelt)
Aubergine (bedekte teelt)
Tomatilo (bedekte teelt)
Koolgewassen (onbedekte teelt)
Wortel- en knolgewassen m.u.v. wortelen (onbedekte teelt)
Wortel- en knolgewassen(bedekte teelt)
Radijs (bedekte teelt)
Ui-achtigen m.u.v. zaaiui (onbedekte teelt)
Bosuien (bedekte teelt)
Stengelgroenten
Bleekselderij (bedekte teelt)
Prei (bedekte teelt)
Suikermais (onbedekte teelt)
Kruidenteelt vers of gedroogd (onbedekte teelt)
Kruidenteelt vers of gedroogd (bedekte teelt)
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)
Potplanten (bedekte teelt)
Snijbloemen (bedekte teelt)
Trekheesters (bedekte teelt)
Snijgroen (bedekte teelt)
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)
Laanbomen (onbedekte teelt)
Klimplanten (onbedekte teelt)
Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt)
Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)
Heidesoorten (onbedekte teelt)
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)
Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)
Vaste plantenteelt
Bloemenzaadteelt
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)
Onbedekte teelt van: Veredeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, meekrap, quinoa, wede, wouw, sorghum, teff en gierst

Toelatingsnummer
15885 N
Type
Biologisch insecticide
Werkzame stof
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 90000 IU/MG
Formulering
WG (Water dispergeerbaar Granulaat)
Print Friendly, PDF & Email