Cyflamid

Cyflamid is een fungicide op basis van cyflufenamide voor de bestrijding van meeldauw in appels en peren.

Echte meeldauw (Podosphaera leucotricha, Uncinula necator/Erysiphe necator)

Het gebruik in onderstaande teelten is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Vruchtbomen en -struiken van appel en peer (onbedekte teelt)
Druif (onbedekte teelt)

Toelatingsnummer
15295 N
Type
Fungicide
Werkzame stof
50 g/l cyflufenamid 
Formulering
Emulsie, olie in water
Print Friendly, PDF & Email