Frupica

Frupica is een fungicide op basis van mepanipyrim voor de bestrijding van schimmels als Botrytis, echte meeldauw en Mycosphaerella in aardbeien, sierteeltgewassen en de bedekte  teelt van vruchtgroenten.

Botrytis spp.
Echte meeldauw
Mycosphaerella
Aardbei (bedekte teelt)
Aardbei (onbedekte teelt)
Courgette (bedekte teelt)
Komkommer (bedekte teelt)
Aubergine (bedekte teelt)
Tomaat (bedekte teelt)
Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt)
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)
Boomkwekerijgewassen m.u.v. opzetters bij laanbomen (onbedekte teelt)
Vaste planten (onbedekte teelt)
Bloemenzaadteelt
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt)
Openbaar groen en particuliere teelten
Toelatingsnummer
12229 N
Type
Fungicide
Werkzame stof
440 g/l mepanipyrim
Formulering
SC (Suspensie Concentraat)
Print Friendly, PDF & Email