Fungaflash

Fungaflash is een fungicide op basis van imazalil voor de bestrijding van echte meeldauw in de bedekte teelt van augurk, courgette, komkommer, tomaat, roos en begonia. Het middel werkt zowel preventief als curatief en heeft een goede nevenwerking op Botrytis en Mycosphaerella.

Echte meeldauw

Augurk (niet-grondgebonden bedekte teelt)
Courgette incl. patisson (niet-grondgebonden bedekte teelt)
Komkommer (niet-grondgebonden bedekte teelt)
Tomaat (niet-grondgebonden bedekte teelt)
Begonia (niet-grondgebonden bedekte teelt)
Roos (niet-grondgebonden bedekte teelt)
Het gebruik in onderstaande teelten is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Potplantenteelt (bedekte teelt)
Snijbloemen (bedekte teelt)
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)
Bloemenzaadteelt (bedekte teelt)
Veredelingsteelt en zaadteelt (bedekte teelt)

Toelatingsnummer
7119 N
Type
Fungicide
Werkzame stof
100 g/l imazalil
Formulering
Met water mengbaar concentraat
Print Friendly, PDF & Email