Katoun Gold

Katoun Gold is een herbicide voor de bestrijding van eenjarige onkruiden en mossen op onverharde terreinen, openbaar groen en open verhardingen.

Mossen
Eenjarige onkruiden
Openbaar groen
Open verharding
Onverhard terrein
Toelatingsnummer
15330 N
Type
Herbicide
Werkzame stof
500 g/l Nonaanzuur
Formulering
EC (Emulgeerbaar Concentraat)
Print Friendly, PDF & Email