Monarch

Monarch is een fungicide ter bestrijding van Rhizoctonia door middel van een vloeibare behandeling van aardappelpootgoed en een grondbehandeling bij bloembollen. Ook verkrijgbaar als poedervorm onder de naam Symphonie.

Rhizoctonia solani

Aardappel
Tulp (onbedekte teelt)
Iris (onbedekte teelt)

Het gebruik in onderstaande gewassen, is beoordeeld conform de “vereenvoudigde uitbreidingsprocedure”. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteit onderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie, tulp en iris (onbedekte teelt)
Snijbloemen (grondgebonden teelt)
Trekheesters
Snijgroen
Sierheesters
Vaste plantenteelt
Bloemenzaadteelt

Toelatingsnummer
13144 N
Type
Fungicide
Werkzame stof
460 g/l flutolanil
Formulering
SC (Suspensie Concentraat)
Print Friendly, PDF & Email