Ranman Top

Ranman Top is een fungicide voor de bestrijding van Phytophthora in aardappel en valse meeldauw in sierteelt en vruchtgroenten. Ranman Top heeft een preventieve contactwerking en beschermt nieuwe groei. Het middel is snel regenvast.

Phytophthora spp.
Valse meeldauw
Het gebruik in de onderstaande teelten is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder
verantwoordelijkheid van de gebruiker

Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil
Aubergine (bedekte teelt)
Tomaat (bedekte teelt)
Bloemisterijgewassen
Laanbomen (onbedekte teelt)
Coniferen (onbedekte teelt)
Sierheesters (onbedekte teelt),
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)
Bedekte veredeling en zaadteelt
Onbedekte veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (met uitzondering van aardappel, mais, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), groentegewassen, kruiden en sierteeltgewassen

Toelatingsnummer
13467 N
Type
Fungicide
Werkzame stof
160 g/l cyazofamide
Formulering
SC (Suspensie Concentraat)
Print Friendly, PDF & Email