Sirena

Sirena is een fungicide op basis van metconazool voor de bestrijding van onder andere bladvlekkenziekte, bruine roest, Fusarium en Phoma in granen en koolzaad.

Bladvlekkenziekte (Septoria spp.)
Bruine roest (Puccinia recondita)
Fusarium spp.
Wortelhals- en stengelaantasting (Phoma Lingam)

Wintertarwe
Triticale
Spelt
Zomertarwe
Koolzaad

Het gebruik in onderstaande teelten is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Graszodenteelt
Greens van golfterreinen

Toelatingsnummer
15789 N
Type
Fungicide
Werkzame stof
60 g/l metconazool
Formulering
Met water mengbaar concentraat
Print Friendly, PDF & Email