Teppeki WG

Teppeki WG is een insecticide op basis van flonicamid voor de bestrijding van bladluizen in diverse akker- en tuinbouwgewassen. Teppeki WG bestrijdt alle soorten luizen en spaart natuurlijke vijanden.

Bladluizen
Wittevlieg
Consumptieaardappel
Zetmeelaardappel
Suikerbieten
Wintertarwe
Wintergerst
Triticale
Spelt
Zomertarwe
Zomergerst
Haver
Winterkoolzaad
Pitvruchten
Kers (onbedekte teelt)
Erwt zonder peul (onbedekte teelt)
Paprika (bedekte teelt)
Sluitkool (onbedekte teelt)
Bloembol- en bloemknolgewassen
Bloemisterijgewassen
Boomkwekerijgewassen
Vaste plantenteelt
Bloemenzaadteelt
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw- en groentegewassen (bedekte teelt)
Openbaar groen
Vruchtbomen en struiken van pitvruchten
Het gebruik in onderstaande gewassen, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Winterrogge
Zomerrogge
Droog te oogsten erwten
Droog te oogsten bonen m.u.v. lupine
Lupine
Pruim (onbedekte teelt)
Perzik (onbedekte teelt)
Abrikoos (onbedekte teelt)
Aardbei (onbedekte teelt)
Bessen m.u.v. kiwibes (onbedekte teelt)
Braam (onbedekte teelt)
Framboos (onbedekte teelt)
Augurk (bedekte teelt)
Augurk (onbedekte teelt)
Courgette (bedekte teelt)
Courgette (onbedekte teelt)
Komkommer (bedekte teelt)
Aubergine (bedekte teelt)
Spruitkool (onbedekte teelt)

Toelatingsnummer
16289 N
Type
Insecticide
Werkzame stof
50% flonicamid
Formulering
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Print Friendly, PDF & Email