Turex WG

Turex WG is een biologisch insecticide op basis van Bacillus thuringiensis subs. aizawai voor de bestrijding van rupsen in diverse teelten. Turex WG is veilig voor hommels, bijen en natuurlijke vijanden. Het middel mag ook gebruikt worden in de biologische teelt.

Rupsen

Witlof (pennenteelt)
Cichorei
Druif (onbedekte teelt)
Bladgroenten
Peulgroenten m.u.v. pronkboon
Vruchtgroenten (bedekte teelt)
Koolgewassen
Wortel- en knolgewassen (onbedekte teelt)
Wortel- en knolgewassen (bedekte teelt)
Stengelgroenten
Aromatische kruidgewassen
Sierteeltgewassen m.u.v. moeras- en waterplanten
Openbaar groen
Het gebruik in de teelt van aardbei en bessen is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en
fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Aardbei
Bessen

Toelatingsnummer
15039 N
Type
Biologisch insecticide
Werkzame stof
25000 IU/MG Bacillus thuringiensis subs. aizawai
Formulering
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Print Friendly, PDF & Email