Tipo

2023-11-08T11:36:03+01:00september 15th, 2023|

Tipo is een toevoegingsstof die toegevoegd kan worden aaan herbiciden, insecticiden en fungiciden met als doel een verbeterde opname van de werkzame stof.

Difure Solo

2023-11-08T09:52:40+01:00augustus 14th, 2023|

Difure Solo is een fungicide op basis van difenoconazool voor de bestrijding van roest, Cercospora en Stemphylium in suikerbieten.

Go to Top