Scelta mooie aanwinst in de vruchtgroenteteelt

Carolien van den Biggelaar (Royal Brinkman) adviseert telers bij het opzetten van een geïntegreerd gewasbeschermingsplan

Roy Verlinden (Royal Brinkman) in gesprek met Marek (Van Gog kwekerijen) over gewasbescherming.

‘Met goede hygiëne en een groot aantal biologische bestrijders zijn de meeste ziekten en plagen goed onder controle te houden, maar in sommige teelten en onder bepaalde omstandigheden moet je corrigeren’. Aan het woord is Carolien van den Biggelaar, productspecialist gewasbescherming bij Royal Brinkman. ‘Het is belangrijk dat correctiemiddelen zo goed mogelijk in een IPM-setting ingezet kunnen worden. En net zo belangrijk, ze moeten de weerbaarheid van het systeem niet afbreken, maar juist ondersteunen’, vult haar collega Roy Verlinden aan.

Goede ervaringen met Scelta
Carolien en Roy adviseren en helpen telers al jaren bij het opzetten van een geïntegreerd gewasbeschermingsplan en hebben goede ervaringen met het correctiemiddel Scelta. ‘Ik adviseer Scelta bijvoorbeeld als de spintpopulatie niet meer onder controle gehouden kan worden omdat het evenwicht in de kas verstoord is door een ander probleem of bij gevoelige gewassen’ vertelt Carolien. ‘We zien goede resultaten in sierteeltgewassen als chrysanten en snijhortensia’s, maar ook in potplanten en aardbeien.

Toelating in glasgroente
Scelta wordt al een aantal jaren met succes ingezet in de teelt van tomaten. Onlangs is de toelating uitgebreid waardoor het middel nu ook toegepast mag worden in komkommer en aubergine. ‘Een mooie aanwinst in de vruchtgroenten’, vindt Roy. ‘Het kan bijvoorbeeld in komkommer in sommige perioden best lastig zijn om de populatie nuttigen op te bouwen waardoor de spint uit de hand kan lopen. Een middel als Scelta ter bestrijding van spint is in deze teelt dan ook zeer welkom. Overigens hadden we ook graag een toelating in paprika gehad’.

‘Wij zijn ook blij met de uitbreiding van de toelating van Scelta’, vertelt Aron Boerefijn, technisch adviseur bij Certis Belchim. ‘Ook in de vruchtgroenteteelt kan het evenwicht tussen spint en natuurlijke vijanden bijvoorbeeld verloren gaan door een snelle ontwikkeling van een spintpopulatie. Nu hebben zowel komkommer-, tomaat- als auberginetelers de beschikking over een goed integreerbaar middel als Scelta om de balans te herstellen’.

Scelta
‘Door de jarenlange ervaring met Scelta in sierteeltgewassen en tomaat weten we heel goed hoe we het middel het beste in kunnen zetten, gaat Aron verder. ‘Scelta is effectief op alle ontwikkelingsstadia van de spintmijt, van ei tot en met adult, en is veilig voor alle nuttige insecten. Een goede spuittechniek is cruciaal, omdat Scelta werkt door middel van contact. En een groot voordeel is dat onlangs de veiligheidstermijn is aangepast van 4 naar 1 dag (tussen toepassing en oogst)’, besluit Aron.

Advies in tomaat en aubergine
Houd in tomaat en aubergine een dosering aan van 0,1% (100 ml Scelta per 100 l water), gebruik maximaal 1 l/ha Scelta. Toepassen in maximaal 1.000 l water per ha. Alleen de bovenste meter van het gewas behandelen. Als de spint na 10 dagen niet voldoende bestreden is of het evenwicht tussen de spint en de natuurlijke vijanden niet voldoende is hersteld kan de bestrijding herhaald worden.

Advies in komkommer
De dosering in komkommer is 0,1% (100 ml Scelta per 100 l water), gebruik maximaal 1,5 l/ha Scelta. Toepassen in maximaal 1500 l water per ha. Toepassing eventueel herhalen na 7 dagen, maar alleen als het evenwicht tussen de spint en de natuurlijke vijanden niet voldoende is hersteld.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email