Voorjaarsbestrijding van spint voor een schone start in appel

Het bestrijden van spintmijten in het voorjaar is essentieel. De ontwikkeling van roofmijten is in het voorjaar namelijk trager dan de ontwikkeling van spintmijten, er moet dus tijdig ingegrepen worden voordat de aantasting uit de hand loopt. Scelta is hiervoor een ideaal middel dat veilig is voor roofmijten en andere nuttigen in appel. 

Raken 
Voor een goede bestrijding is het belangrijk dat de spintmijten in contact komen met het product. De jonge larven die uit het winterei kruipen zijn gevoelig voor Scelta. Het is dus van belang om de spuittechniek op orde te hebben en ervoor te zorgen dat de bespuiting goed getimed wordt. 

Advies

  • Toepassen bij 50-75% uitkomst wintereieren  
  • Dosering: 1 l/ha 
  • Raak de spintmijten, zorg voor een goede gewasbedekking en voeg een (super)uitvloeier toe 
  • In de bloei toepasbaar, uiterlijk tot einde bloei (BBCH 69)  
  • Maximaal twee toepassingen met een interval van 10 dagen

Afb.1. Links, normale verkleuring van het blad. Rechts verkleuring van het blad door aantasting spintmijt

Meer over Scelta >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email