Start op tijd met onkruidbestrijding uien

Voor het zaaien van uien was het ook in 2024 weer zoeken naar een goed moment. Door het groeizame weer van de afgelopen dagen zullen de uien zich zeer snel ontwikkelen. Houd de uien dus goed in de gaten en start tijdig met de onkruidbestrijding. In de uienteelt zijn contactmiddelen erg schaars geworden en zullen we gebruik moeten maken van alle mogelijkheden die er zijn. Een van de beschikbare contactmiddelen is Lentagran WP. Dit middel heeft zich inmiddels al vele jaren bewezen en is in te zetten vanaf het moment dat het eerste echte pijpje 3 cm is. 

Advies

Let op: Alle dosering en combinatie(s) zijn afhankelijk van de situatie (weersomstandigheden, afharding van de uien, de hoeveelheid onkruiden en het onkruidspectrum)!

 Basis:  0,25 – 0,5 kg/ha Lentagran WP + mogelijke partner(s):

 • 0,10 – 0,15 l/ha Starane Top (3e partner aan te bevelen)
 • 0,15 – 0,40 l/ha Basagran
 • 0,3 – 0,75 l/ha Stomp 400 SC
 • 0,5 – 1,0 l/ha Wing P
 • 0,25 – 1,0 l/ha Boxer (laat de waslaag weer herstellen bij vervolgbespuitingen met contact middelen na een bespuiting Boxer)  

Aandachtspunten bij het toepassen van Lentagran WP +partner(s): 

 • 1e echte pijpje minimaal 3 cm 
 • Toepassen op een droog, afgehard gewas. 
 • Gebruik voldoende water, pas toe met grove druppels en bij weinig wind. 
 • Niet toepassen bij hoge temperaturen. 
 • Bespuiting tijdig herhalen (zie het etiket van de toe te passen middelen). 
 • Lentagran mag 4x worden toegepast met een dosering van maximaal 0,5 kg/ha en maximaal 1,5 kg/ha/jaar. 

Lentagran WP heeft een toelating in zaaiuien, eerstejaars plantuien, tweedejaars plantuien en sjalotten. 

De toelating in zilveruien, picklers, de (onbedekte teelt) van bosuien en knoflook is tot stand gekomen via een zogenaamde NL-KUG-toelating. Gebruik van Lentagran WP in deze teelten komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Starane Top is een geregistreerd handelsmerk van Corteva Agriscience, Basagran, Stomp 400 SC en Wing P zijn geregistreerde handelsmerken van BASF Agro. Boxer is een geregistreerd handelsmerk van Syngenta Crop Protection B.V.

Print Friendly, PDF & Email